DSB

Immuniteit voor DNB?

door PWdH 19/08/2010
Thumbnail image for Immuniteit voor DNB?

Er komen wetswijzigingen die de ‘governance en cultuur’ bij DNB gaan versterken. Bij het opstellen van een plan van aanpak blijkt DNB in elk geval alvast ‘proactief, doortastend en afrekenbaar’, zo stelt minister De Jager verheugd vast. Het plan van aanpak ‘Van analyse naar actie’ moet verzekeren dat de toezichthouder voortaan ook ‘doorbijt’. Zoals de […]

Lees verder →

Rapport commissie Scheltema: ‘lessen’

door PWdH 03/07/2010

Welke lessen kunnen er worden getrokken uit het rapport over de ondergang van DSB, zoals dat heet? De commissie realiseert zich ter dege dat op zich een casus niet zoveel zegt, zeker niet als het daarbij ook nog om een bijzondere bank met een eenhoofdige leiding als DSB gaat. De hamvraag waarom DNB niet ‘krachtdadiger’ […]

Lees verder →

Rapport commissie Scheltema

door PWdH 01/07/2010

Enkele indrukken van het rapport van de commissie Scheltema, dat de ondergang van DSB onderzocht. Het rapport bevestigt het beeld van DSB Bank als een soort Dagobert Duck-bank, die geheel ter beschikking stond van Scheringa. Met dien verstande dat Scheringa niet beschikte over een pakhuis vol cash, maar voor instandhouding van zijn ‘hobby’s’ afhankelijk was […]

1 reactie Lees verder →

Zalm kan waarschijnlijk inventaris AZ-stadion ook ophalen

door GB 23/10/2009
Thumbnail image for Zalm kan waarschijnlijk inventaris AZ-stadion ook ophalen

Uit de rechterlijke uitspraak die ABN nodig had om de schilderijen van Dirk in bezit te nemen, blijkt dat ook de inventaris van DSB Stadion B.V. in onderpand is gegeven. En ook die ‘zaken’ mogen van de rechter door de ABN worden opgehaald om voldoende zekerheid te stellen. Mocht de waarde van kunstcollectie dus tegenvallen […]

3 reacties Lees verder →

AdM in Trouw: ‘Bescherm beter dan Lakeman’ (update)

door PWdH 15/10/2009

In een opiniestuk in Trouw identificeert AdM, auteur op dit blog, vanmorgen twee kandidaten voor de schuldvraag bij de ondergang van DSB-zaak: Lakeman en de wetgever. De eerste heeft de ondergang ingeluid, maar daarmee – anders dan hij zelf beweert – de belangen van de gedupeerden hypotheekgevers geschaad. De wetgever had de consument beter moeten […]

2 reacties Lees verder →

Een zaak tegen Lakeman? (update)

door PWdH 13/10/2009

Van verschillende kanten wordt gehint op het aansprakelijk stellen van Pieter Lakeman voor de ondergang van DSB. Wellink deed het gisteren op de persconferentie, stellend dat het aan de ‘belanghebbenden’ is dat te doen. In Nova sloot Jelle Hendrickx van de concurrerende van Steunfonds Probleemhypotheken het niet uit. In elk geval geeft Lakeman geen blijk […]

3 reacties Lees verder →

Noodmaatregelen bij DSB: Wouter Bos heeft iets uit te leggen

door PJK 12/10/2009

UPDATE: uit de inmiddels bekende motivering van de uitspraak: 2.5. DNB heeft aan het herhaalde verzoek ten grondslag gelegd dat de situatie ten opzichte van de vorige nacht gewijzigd is, omdat er in de afgelopen nacht een run op de bank is ontstaan, blijkend uit de onder 2.4 aangehaalde cijfers. 2.6. DSB heeft dit laatste […]

6 reacties Lees verder →

Meer Lakemanleed (update)

door PWdH 08/10/2009

Terwijl het Steunfonds Probleemhypotheken er in lijkt te gaan slagen een raamovereenkomst te sluiten die gedupeerden van DSB op korte termijn kan helpen, zal de concurrerende stichting van Pieter Lakeman nu dan echt overgaan tot procederen. De strategie is uitgebouwd: het probleem dat bij een failliet DSB mogelijk minder te halen is, lost hij op […]

2 reacties Lees verder →

Stichting Lakemanleed

door PWdH 03/10/2009

Volgens Pieter Lakeman is het eigenhandig uitschrijven van een run op DSB effectiever dan daadwerkelijk procederen met de stichting Hypotheekleed. Een onbesuisde actie vanwege het matineuze tijdstip was het in elk geval niet, leert het interview in de Volkskrant (2 oktober, helaas niet gratis beschikbaar). Nu is DSB alleen geldmachine voor Dirk Scheringa zelf. Dat […]

6 reacties Lees verder →