eed

We voeren de verkeerde discussie!

door CM 09/04/2013
Thumbnail image for We voeren de verkeerde discussie!

De discussie over het al dan niet bestaan van een wettelijke verplichting voor Kamerleden om tijdens de verenigde vergadering van 30 april aanstaande een eed af te leggen zal ná die vergadering nog wel even worden voorgezet. Misschien komen er initiatieven om de Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning – de wet uit 1992, […]

18 reacties Lees verder →

De 114 leden van de Eerste Kamer

door Redactie 02/06/2011

Het regeerakkoord is er duidelijk over: de Eerste Kamer moet kleiner. Het aantal leden kan worden teruggebracht van 75 naar 50. Vooralsnog lijkt de Eerste Kamer zelf weinig gecharmeerd van deze plannen. Sterker nog, zij heeft afgelopen dinsdag het aantal leden uitgebreid tot 114. Hoe dat kan? Welnu, op grond van artikel Q 2, tweede […]

2 reacties Lees verder →

Zenuwachtig zweren

door GB 07/06/2010

Job Cohen mag de PVV dan een bedreiging voor de rechtsstaat noemen, in Almere zitten wel heel precieze meeuwen. Daar is ‘op aandringen van de PVV’ een onderzoek gestart naar de eedaflegging van Van Teijlingen. Hij zei, uit pure zenuwen: ‘zo waarlijk help God allemachtig mij’ in plaats van het bekende ‘zo waarlijk helpe mij […]

3 reacties Lees verder →

Vaststaande feitelijkheden?

door LD 08/02/2010

Parlement & Politiek is een prachtige website over de Nederlandse politiek waar voor iedereen wel wat te vinden is. De scholier krijgt er uitleg over de werking van de parlementaire democratie, de student rechten die Belinfante/De Reede verschrikkelijk vindt krijgt er in begrijpelijk Nederlands uitleg over de ministeriële verantwoordelijkheid en de vertrouwensregel, de gewone burger […]

5 reacties Lees verder →