Eerste Kamer watch

Update ministerraad 7 februari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 09/02/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 7 februari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De ster van minister Asscher rijst snel. Als een van de weinige mainstreampolitici is hij serieus bezig Wilders wind uit de zeilen te nemen. Hij paart bijvoorbeeld een eenduidige verwerping van discriminatie en serieuze bestrijding van uitbuiting van arbeidsmigranten aan de erkenning dat de toestroom van Oost-Europeaanse arbeidsmigranten een probleem is, daarin onlangs bijgevallen door […]

2 reacties Lees verder →

Update ministerraad 31 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 02/02/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 31 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Is het CDA toegetreden tot de constructieve oppositie? Volgens het regeerakkoord streeft de coalitie naar deconstitutionalisering van de aanstelling van de burgemeester. De Grondwet bepaalt nu nog dat de burgemeester wordt benoemd door de Kroon en dit weekend heeft CDA-fractievoorzitter Buma laten weten daar vanaf te willen. Het leverde ronkende koppen op, zoals in de […]

2 reacties Lees verder →

Update ministerraad 17 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 20/01/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 17 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De persconferentie na de ministerraad had weinig om het lijf. Een groot besluit was er wel genomen, maar dat werd door minister Kamp toegelicht in het belegerde gemeentehuis van Loppersum. Aan wat er over het gasbesluit allemaal al is gezegd, valt hier niet zoveel toe te voegen. De bottom line is dat het allemaal erg onzeker […]

1 reactie Lees verder →

Update ministerraad 10 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 11/01/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 10 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het kabinet dat bijna driekwart van ons volgens Maurice de Hond liever niet terug ziet keren na de komende verkiezingen, is er in elk geval wel in geslaagd terug te keren van vakantie. Derhalve was er afgelopen vrijdag weer een ministerraad, na afloop waarvan premier Rutte – die 68% van ons niet terug wil als […]

Lees verder →

Update ministerraad 20 december 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 23/12/2013
Thumbnail image for Update ministerraad 20 december 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Ook de persconferentie na de ministerraad stond in het teken van het nakaarten over de nacht van Duivesteijn. Natuurlijk, hij ging uiteindelijk door de bocht, maar opluchting is niet bepaald het overheersende sentiment. Dat bleek er wel uit dat vice-premier Asscher – Rutte was in Brussel de soevereiniteitstrom aan het roeren – zich genoodzaakt voelde […]

1 reactie Lees verder →

Update ministerraad 6 december 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 08/12/2013
Thumbnail image for Update ministerraad 6 december 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

“Zuid-Afrika en de wereld verliezen een uniek mens en een groot leider”. Met deze rake woorden over de op 95-jarige leeftijd overleden Nelson Mandela sloot premier Rutte het eerste en tevens uitgebreidste deel van zijn praatje aan het begin van de wekelijkse persconferentie af. Terecht sprake de minister-president mooie, welgemeende woorden naar aanleiding van de […]

2 reacties Lees verder →

Update ministerraad 22 november 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 26/11/2013
Thumbnail image for Update ministerraad 22 november 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Minister-president Rutte reist wat af. Zat hij tijdens de vorige update nog in China, de handelsbetrekkingen én de mensenrechten aan te kaarten, afgelopen vrijdag was hij in Indonesië met hetzelfde doel. Een dag later wist hij op het VVD-congres al weer zorgvuldig tussen het kamp-Van Baalen/Kroes en Verheijen/Bolkestein door te laveren. Met een ouderwetse sneer naar oud-partijgenoot Wilders kreeg Rutte de liberale neuzen […]

Lees verder →

Update ministerraad 15 november 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 17/11/2013
Thumbnail image for Update ministerraad 15 november 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Met een slecht gevoel zullen premier Rutte en zijn secondant, minister Ploumen, op handelsreis naar China zijn vertrokken. Rutte’s VVD deed het niet goed bij de herindelingsverkiezingen die in Zuid-Holland en Friesland gehouden werden, Ploumen leed een nederlaag in de Eerste Kamer (zie hierna). Een afwezige premier betekent een persconferentie door de vice-premier, maar deze […]

2 reacties Lees verder →

Update ministerraad 1 november 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 03/11/2013
Thumbnail image for Update ministerraad 1 november 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Belangrijkste punt van de ministerraad was de missie naar Mali. Na de nogal ontluisterende reconstructie van de Volkskrant, was het nodige uit de kast getrokken om allereerst in Nederland de hearts and minds te veroveren. Maar liefst vijf ministers waren uitgerukt voor een gezamenlijke persconferentie. Voor Opstelten betekende dat niet meer dan een uur lang kijken alsof […]

6 reacties Lees verder →

Update ministerraad 11 oktober 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 12/10/2013
Thumbnail image for Update ministerraad 11 oktober 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Er is witte rook, men is eruit, de fracties zijn akkoord en de zegeningen van het bereikte begrotingsakkoord worden geteld. In andere bijdragen zal worden stilgestaan bij de resultaten van weken onderhandelen. In deze traditionele Update ministerraad trekken we slechts de conclusie dat we voor het echte politieke nieuws tegenwoordig niet meer bij het ministerie […]

6 reacties Lees verder →