Eerste Kamer

Een Senaat zonder PVV?

door Redactie 08/12/2014
Thumbnail image for Een Senaat zonder PVV?

Als er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden, zou de PVV van Geert Wilders 25 zetels halen (peiling Ipsos 4 december 2014). Bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer, die op 26 mei volgend jaar plaatsvinden, zouden dat er wel eens heel wat minder kunnen worden dan de 12 à 13 die je […]

7 reacties Lees verder →

Laat de Tweede Kamer zichzelf ontbinden!

door Ingezonden 17/09/2014
Thumbnail image for Laat de Tweede Kamer zichzelf ontbinden!

Iedereen ouder dan drie heeft het al eens meegemaakt: een kabinetscrisis die eindigde in vervroegde verkiezingen. Dit komt voort uit artikel 64 lid 1 van de Grondwet. Dat bepaalt dat de regering de macht heeft het parlement vroegtijdig te ontbinden. Mijns inziens is die regel achterhaald en moet ontbinding van de Tweede Kamer in haar […]

8 reacties Lees verder →

Eerste Kamer aanvaardt/verwerpt* motie inzake beheer over de politie

door GB 14/05/2014
Thumbnail image for Eerste Kamer aanvaardt/verwerpt* motie inzake beheer over de politie

* Haalt u maar door wat niet van toepassing is. Dat het er bij de stemmingen in de Eerste Kamer nogal apart aan toegaat, was ons genoegzaam bekend. Er wordt stemfraude gepleegd, senatoren onthouden zich van stemming waar dat helemaal niet kan, er worden wetsvoorstellen aangenomen met niet-bestaande meerderheden en er worden moties  aangenomen die […]

3 reacties Lees verder →

Update ministerraad 14 maart 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 17/03/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 14 maart 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Behalve de verwachte opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen bereikte ook de campagne voor die verkiezingen een laagterecord. De persconferentie na de ministerraad ging voor een belangrijk deel over de beschamende scheldkannonade waarin deze campagne, die toch al nergens over ging, was uitgemond. Rutte nam nog eens afstand van Wilders’ schandalige uitspraak dat hij minder Marokkanen wil, […]

0 reacties Lees verder →

De BESte oplossing?

door Redactie 13/03/2014
Thumbnail image for De BESte oplossing?

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn ‘andere openbare lichamen’ in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Hoewel ze er geografisch duizenden kilometers buiten liggen, maken zij juridisch deel uit van Nederland (het Koninkrijk der Nederlanden in enge zin) en worden ze vaak aangeduid als bijzondere gemeenten daarvan. De meeste ingezetenen hebben […]

4 reacties Lees verder →

De IJzeren Wet geslecht?

door CM 27/02/2014
Thumbnail image for De IJzeren Wet geslecht?

Beide Kamers van de Staten-Generaal hebben vorige week stilgestaan bij het overlijden van de markante politica Els Borst (1932-2014). In de Eerste Kamer las de voorzitter een mooie herdenkingsrede voor waarin onder meer de volgende passage voorkwam: “Maar Els Borst bereikte zo veel meer. Zo verdedigde zij in haar strijd tegen de schrikbarende mortaliteit als […]

0 reacties Lees verder →

Akkoordendoolhof

door Redactie 19/12/2013
Thumbnail image for Akkoordendoolhof

Afgelopen dinsdag stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel van minister Blok over een aantal belangrijke maatregelen aangaande de woningmarkt. Het voorstel gaat onder meer over de beperking van de hypotheekrenteaftrek, een langgekoesterde wens van de PvdA. Maar het voorstel regelt ook de zogenaamde verhuurderheffing, een door woningcorporaties aan de staat af te dragen […]

5 reacties Lees verder →

Chambre d’obstruction?

door CM 13/12/2013
Thumbnail image for Chambre d’obstruction?

Een jaar geleden deed ik het voorstel het wetgevingsproces maar in de Eerste Kamer te laten beginnen, om zo de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer het laatste woord te geven. Het was een betoog dat niet veel handen op elkaar kreeg. Niettemin lijkt de Eerste Kamer zelf wel enthousiast te zijn. Iets te enthousiast misschien, want […]

0 reacties Lees verder →

Blok blundert met uitvoering Woonakkoord

door GB 11/12/2013
Thumbnail image for Blok blundert met uitvoering Woonakkoord

Het kabinet ziet het Woonakkoord nog graag dit jaar afgehandeld. De bezuinigingen voor volgend jaar zijn immers al ingeboekt. Om het gevaar Duivesteijn te bezweren, is zelfs vice-premier Asscher uitgerukt. Als een heuse chief whip moet hij alle kikkers in de rode kruiwagen te houden. Naar verluidt, levert het gedreig van Duivesteijn ergernis op bij […]

0 reacties Lees verder →

Horrorscenario

door CM 05/11/2013
Thumbnail image for Horrorscenario

Het is maandag 11 februari 2041. Na bijna 28 jaar vanaf zijn hoge troon het nog steeds onafhankelijke vaderland gediend te hebben – nog immer zelfstandig in een EU van 43 lidstaten! – besluit Koning Willem-Alexander te abdiceren ten faveure van zijn dochter Amalia (37 jaar oud). Op vrijdag 17 mei 2041, dus op de […]

2 reacties Lees verder →