Eerste Kamer

Eerste Kamer houdt kaarten op zak

door GB 17/10/2013
Thumbnail image for Eerste Kamer houdt kaarten op zak

Het seizoen is geopend. We gaan weer stempuzzelen in de Senaat! Al geruime tijd checkt Publiekrecht & Politiek of bepaalde voorstellen die volgens de Eerste Kamer zijn aangenomen ook wel echt op een meerderheid van stemmen gefundeerd zijn. Aan de andere zijde van het Binnenhof wordt namelijk met de constitutioneel aanvechtbare regel gewerkt dat bij […]

7 reacties Lees verder →

De Eerste Kamer als breekijzer voor de democratie

door Ingezonden 11/10/2013
Thumbnail image for De Eerste Kamer als breekijzer voor de democratie

Prof. dr. W.J.M. Voermans en dr. mr. G. Boogaard beweerden onlangs in de Volkskrant dat de regering en de Tweede Kamer zich schuldig maken aan “constitutioneel spelbederf”. Het gaat over een aantal belangrijke wetsvoorstellen voor de begroting die door het kabinet zijn ingediend bij de Eerste Kamer. Omdat de coalitie in dat orgaan geen meerderheid […]

7 reacties Lees verder →

Nucleaire optie V: buiten toepassing laten

door CM 18/09/2013
Thumbnail image for Nucleaire optie V: buiten toepassing laten

Het kabinet wil meer medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen mogelijk maken, maar het College voor de Rechten van de Mens is tegen. Het kabinet wil ook een soberder gevangenisregime voor detineerden, maar de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ziet mensenrechtelijke bezwaren (want strijdigheid met het resocialisatiebeginsel van artikel 10 IVBPR). En zelfs als er dan […]

13 reacties Lees verder →

Nucleaire optie IV: Stik er maar in

door GB 11/09/2013
Thumbnail image for Nucleaire optie IV: Stik er maar in

Terwijl het kabinet de ene na de andere schotel linzenmoes uitserveert in de Senaat, zetten wij hier alvast de nucleaire opties klaar. Na ontbinden, verzuipen, voor het blok zetten dit keer: negeren. Want wat gaat er eigenlijk mis, als de Eerste Kamer de begroting verwerpt? In ieder geval doet zich niet de situatie voor waar […]

2 reacties Lees verder →

Opening met staatsrechtelijk vuurwerk

door LD 06/09/2013
Thumbnail image for Opening met staatsrechtelijk vuurwerk

Op 10 september 2013 vergadert de Eerste Kamer weer voor het eerst na het zomerreces. Op de agenda staat een onderwerp dat de beoefenaars van het staatsrecht zal aanspreken: het niet uitvoeren van een door de Eerste Kamer aangenomen motie. Extra interessant is het gegeven dat het een motie betreft die probeerde nog wat te […]

2 reacties Lees verder →

Nucleaire optie III: het Blok

door CM 02/09/2013
Thumbnail image for Nucleaire optie III: het Blok

In de inmiddels beroemde Buitenhofuitzending filosofeerden Wim Voermans en Erik Jurgens over de mogelijkheid de grondwettelijke bepalingen aangaande de Eerste Kamer te wijzigen. Beide hoogleraren waren het erover eens dat een wijziging wenselijk was, maar het zou enige jaren duren en bovendien was een tweederde meerderheid in beide Kamers vereist. De vraag is echter of […]

6 reacties Lees verder →

Nucleaire optie II: Verenigen

door GB 29/08/2013
Thumbnail image for Nucleaire optie II: Verenigen

Alexander Pechtold stond in de gangen van de Eerste Kamer te dreigen dat hij zich geen D66-senator kon voorstellen die voor een begroting met bezuinigingen op onderwijs zou stemmen. Tiny Kox en Emile Roemer stuurden gezamenlijk een ingezonden stuk naar De Volkskrant om te dreigen met de bevoegdheden van de volksvertegenwoordiging. En Elco Brinkman heeft […]

9 reacties Lees verder →

Mark & Samsommeke en de hete herfst

door GB 26/08/2013
Thumbnail image for Mark & Samsommeke en de hete herfst

Het bij elkaar gegunde kabinet-Rutte II had een mooi plan. Nog voor de krachtmeting echt zou beginnen, zou het met een web van deelakkoorden alle partijen in het midden aan zich gebonden hebben en via sociale akkoorden met vakbonden zou de ontevreden zuurstof uit de SP en de PVV gezogen worden. Inmiddels is het kabinet […]

7 reacties Lees verder →

Haagse taferelen XVIII: de man die het referendum torpedeerde

door LD 08/08/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen XVIII: de man die het referendum torpedeerde

Was niet Hans Wiegel. Natuurlijk, de nacht van 18 op 19 mei 1999 is bekend geworden als de ‘Nacht van Wiegel’. En inderdaad, door het ‘tegen’ van senator Hans Wiegel van de VVD behaalde het voorstel voor invoering van een correctief referendum nét niet de vereiste tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Zeker, die tegenstem, […]

3 reacties Lees verder →

Haagse taferelen XVI: Vrouwen aan de top

door LD 25/07/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen XVI: Vrouwen aan de top

Het initiatiefwetsvoorstel-Marchant bracht Nederland in 1919 algemeen vrouwenkiesrecht en daarmee algemeen kiesrecht. Het passief kiesrecht voor Eerste en Tweede Kamer was echter al bij de grondwetsherziening van 1917 aan vrouwen toegekend. Al in 1918, dus nog voordat vrouwen mochten stemmen, kwam de eerste vrouw in de Tweede Kamer. Dat was Suze Groeneweg (1875-1940), die voor […]

2 reacties Lees verder →