Europese Commissie

Dialoog met eenrichtingsverkeer

door LD 24/09/2013
Thumbnail image for Dialoog met eenrichtingsverkeer

Als het Nederlandse parlement EU-voorstellen toetst, dan kan het gebruik maken van de subsidiariteitstoets of het parlementaire behandelvoorbehoud. Die instrumenten zijn in eerdere bijdragen besproken. Deze bijdrage richt zich op een derde instrument: de politieke dialoog met de Europese Commissie. Verreweg de meeste Europese voorstellen zijn afkomstig van de Commissie. Dat vloeit onder meer voort […]

Lees verder →

‘Zuid-Europese democratie is overrated’

door MD 08/09/2011

Terwijl de financiële markten opgelucht ademhalen over het nieuwste oordeel van Karlsruhe, lijkt Rutte het democratiebeginsel (het argument in de Duitse jurisprudentielijn) nogal overrated te vinden. Eerder al verscheen op EUobserver een prachtige column over dit thema. Daarin werd het steeds weer opnieuw op ondemocratische wijze treffen van radicale financiële maatregelen vergeleken met het offeren […]

4 reacties Lees verder →

‘Echte Finnen’ zetten EU Verdragswijziging op de helling

door VB 27/04/2011

Vorige week zorgden de ‘Echte Finnen’ voor een aardverschuiving in het Finse politieke landschap. De partij behaalde een zeer grote overwinning in de nationale verkiezingen en werd de derde partij van het land. Voor een groot deel is de overwinning van de ‘Echte Finnen’ te danken aan hun sceptische opstelling over de verlening van financiële […]

3 reacties Lees verder →

Europees Parlement start burgerinitiatief

door MD 03/09/2010

Dat de vertegenwoordigende rol van het Europees Parlement moeilijk te duiden is wist ik, maar sinds ongeveer vijf minuten geleden (de tijd waarin ik dit stukje schrijf niet meegerekend) heb ik nog meer vragen dan ik al had. Ik dacht namelijk altijd dat volksvertegenwoordiging betekent dat vertegenwoordigers de in het volk levende opvattingen en opinies […]

Lees verder →

De formele invoering van een Europese publieke opinie?

door MD 26/07/2010

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon hebben de Unieburgers het recht van ‘burgerinitiatief’. Tot operationalisering ervan is het echter nog niet gekomen, onder andere omdat men het niet eens kan worden over de voorwaarden voor, en procedures rondom dat recht. Als gevolg hiervan neemt de invoering van het initiatief hier en daar bizarre […]

1 reactie Lees verder →

Europese integratie over de rug van Griekenland

door PWdH 04/02/2010
Thumbnail image for Europese integratie over de rug van Griekenland

Bij het aantreden van de nieuwe commissie bleek weer dat het Europees Parlement steeds volwassener wordt, met de voor- en nadelen van dien. Enerzijds verovert het steeds meer controlerende taak op de Commissie, anderzijds vervalt het in schrale partijpolitiek, waarin de ene kandidaat schaamteloos tegen de andere wordt uitgeruild. Mogelijk nog spectaculairder is de ontwikkeling […]

Lees verder →

Burgers aller Lidstaten, Verenigt U!

door SV 22/01/2010

Het Verdrag van Lissabon zal op relatief onbekende wijze het democratisch deficiet van de Europese Unie verminderen. Het herziene, hernummerde maar nog herkenbare Verdrag betreffende de Europese Unie opent de mogelijkheid dat één miljoen burgers uit “een significant aantal Lidstaten” de Europese Commissie verzoeken een voorstel in te dienen over een “aangelegenheid” waarvoor naar hun […]

Lees verder →

Geef ze een vinger… (deel 2)

door LD 31/10/2009

In een eerdere bijdrage voor deze blog heb ik reeds geschreven over een voorstel van de Europese Commissie voor een ‘besluit betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijking met Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving’. Dit besluit staat, als het wordt aangenomen door de Raad, politiële en justitiële autoriteiten onder strikte voorwaarden […]

4 reacties Lees verder →

Geef ze een vinger…

door LD 06/10/2009

De populariteit van vingerafdrukken in justitiële kringen is groeiende. Twee recente voorbeelden kunnen dat illustreren. In de eerste plaats is er de nieuwe Paspoortwet, die voor een deel al in werking getreden is. Zoals bekend worden sinds kort in nieuw af te geven reisdocumenten de vingerafdrukken van de aanvragers opgenomen. Nederland geeft daarmee uitvoering aan […]

5 reacties Lees verder →

Wijsheid op afstand van Brussel

door SV 24/09/2009

Door de verwikkelingen in de dagelijkse soap ‘de Tweede Kamer’, ziet men de senatoren in de Eerste Kamer gemakkelijk over het hoofd. De Eerste Kamer lijkt de lange-termijn visie te hebben die in de Tweede Kamer soms ontbreekt, mogelijk doordat zij niet rechtstreeks wordt gekozen. Een mooi voorbeeld van de lange-termijnvisie is dat de Eerste […]

1 reactie Lees verder →