EVRM

Gastpost: Dwangarbeid wel heel voorzichtig aangekaart

door Ingezonden 03/02/2011
Thumbnail image for Gastpost: Dwangarbeid wel heel voorzichtig aangekaart

In mijn artikel Een onzichtbare hand heb ik er enkele jaren geleden in het Katholiek Nieuwsblad op proberen te wijzen hoe een groot aantal zaken op sociaal economisch vlak, die als overeenkomst hadden dat zwakke groepen in de samenleving er de dupe van werden, geen enkele belangstelling kregen van politiek, pers, media, vakbonden en juristen, […]

7 reacties Lees verder →

Slagveld EVRM

door JU 12/08/2010

Het is de natte droom van elke mensenrechtenjurist en tegelijk de nachtmerrie van elke generaal. Twee legers ontmoeten elkaar op het slagveld. Trompetten klinken. Banieren wuiven in de wind. De soldaat denkt aan vrouw en koters, de officier aan eer en glorie. De geweren zijn gepoetst, geladen en gericht. Maar dan verschijnt de mensenrechtenjurist ten […]

2 reacties Lees verder →

Offend, shock or disturb

door MN 07/04/2010
Thumbnail image for Offend, shock or disturb

Het mensenrechtenhof in Straatsburg stelt al jaren dat politici een dikkere huid moeten en een grotere mond mogen hebben dan gewone stervelingen. Wie een publiek ambt bekleedt, moet zich meer laten welgevallen dan wie niet in de schijnwerpers staat. Omgekeerd mogen politieke functionarissen ook meer zeggen dan gewone burgers. Een arrest van het hof Den […]

2 reacties Lees verder →

Martelende angst voor de doodstraf

door GB 23/03/2010

Die theedrinkers aan de andere kant van de Noordzee zijn ook niet mis. Hun ‘stevige aanpak’ leverde hen onlangs een veroordeling in Straatsburg op wegens schending van artikel 3 EVRM. In eenvoudig Nederlands: schending van het folterverbod. Het ging echter niet om Abu-Graib-achtige toestanden in Britse cellen, maar om de overdracht van twee Iraakse gevangen, […]

1 reactie Lees verder →