family life

All Mauro Needs is Love, and a Lawyer

door JU 07/11/2011

NRC Handelsblad deed vorige week vrijdag een opvallende duit in het zakje van de berichtgeving rondom Mauro. Onder de kop ‘Ja, ik wil’ signaleerde de krant dat vrouwen op Twitter waren opgeroepen met Mauro te trouwen om hem aan een verblijfsvergunning te helpen. De reacties waren overwegend positief. Tot iemand wees op de regel dat […]

5 reacties Lees verder →

Kinderen van illegalen

door GB 27/07/2010

Het Hof in Den Haag heeft zich nu ook gemengd in de vraag wat de verplichtingen van de Staat zijn jegens kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers. In concreto ging het hier om een Angolese vrouw die, ondanks de herhaalde afwijzing van haar asielverzoek, weigert te vertrekken of aan haar uitzetting mee te werken. De Staat besluit […]

7 reacties Lees verder →

Het EHRM en het recht op een diaspora

door GB 08/07/2010

In de serie ‘Leuk! Dialoog!’ weer een aflevering over het EHRM. De Grote Kamer deed een in dit opzicht interessante uitspraak in de zaak van Isabella Neulinger en haar zoontje Noam Shuruk tegen Zwistersland. Isabella is een Zwitserse die ooit besloot in Israël een bestaan op te bouwen. Ze trouwde, kreeg Noam en was – […]

1 reactie Lees verder →

Snelschaken

door GB 01/07/2010

Hoe snel wil je het hebben? In 2001 weigerde de Hoge Raad om een alimentatieplicht voor een lesbische moeder aan te nemen, althans de Hoge Raad weigerde om een lesbische relatie ‘family life’ te noemen in de zin van artikel 8 EVRM, en via dat artikel de beperking van de onderhoudsplicht uit artikel 1:394 BW […]

Lees verder →

Centrale Raad realiseert family-life

door GB 29/04/2010

Er speelt al een tijdje een gevoelige kwestie over de grenzen aan de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. In theorie is het hard, maar helder: als er geen uitzicht is op rechtmatig verblijf alhier en het is ook niet mogelijk om je op het vliegtuig terug naar huis te zetten (omdat je bijvoorbeeld je identiteit niet […]

2 reacties Lees verder →