Federalist Papers

Federalist Papers no. 31: Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JMB 06/06/2011
Thumbnail image for Federalist Papers no. 31: Concerning the General Power of Taxation (continued)

Hervorming van het belastingstelsel was één van de doelstellingen die met de invoering van de nieuwe constitutie verwezenlijkt moest worden.  Het ging hierbij vooral om het toekennen van de bevoegdheid aan de federale overheid om zelf rechtstreeks belastingen te heffen bij de burgers. Onder de Articles of Confederation was deze bevoegdheid exclusief voorbehouden aan de […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 30: Concerning the General Power of Taxation

door GB 23/03/2011
Thumbnail image for Federalist Papers no. 30: Concerning the General Power of Taxation

Pas in paper nummer 30 durft Publius een delicate kwestie aan de orde te stellen: het geld. Belastingheffing is altijd een heikel punt, maar dat geldt zeker in een samenleving waarin conform Locke’s ideeën privé-eigendom en contractsvrijheid een fundamentele status hebben. Toch zullen ook de Amerikanen eraan moeten geloven. Want wie wil immers de Ottomaanse […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 29: Concerning the Militia

door JAdB 14/03/2011
Thumbnail image for Federalist Papers no. 29: Concerning the Militia

Amerikanen zijn eigenlijk bang voor militaire macht. Met staande legers moet je daarom oppassen. Gelukkig hebben we het budget-recht van de volksvertegenwoordiging, zo betoogde Publius in paper 26. Op die manier wordt de militaire macht in balans gehouden met de macht van het volk c.q. de volksvertegenwoordiging. Publius gaat in paper 29 in op een […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 28: The Idea of Restraining the Legislative Authority in Regard to the Common Defense Considered (the Same Subject Continued)

door GB 19/01/2011
Thumbnail image for Federalist Papers no. 28: The Idea of Restraining the Legislative Authority in Regard to the Common Defense Considered (the Same Subject Continued)

Tegenstanders van de nieuwe grote Unie hadden een makkelijk doelwit in de te verwachten omvang van het nationale leger. Net als tegenwoordig de ‘rode knop’ op het bureau van de president: als die in verkeerde handen valt, loopt het ook goed mis. Maar, legt Hamilton nu voor de derde keer uit, je hebt zo’n rode knop […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 27: The Idea of Restraining the Legislative Authority in Regard to the Common Defense Considered (the Same Subject Continued)

door JAdB 08/12/2010
Thumbnail image for Federalist Papers no. 27: The Idea of Restraining the Legislative Authority in Regard to the Common Defense Considered (the Same Subject Continued)

Op eerste kerstdag 1787 publiceerde Alexander Hamilton Federalist Paper nummer 27.  Jammer genoeg bevat het paper geen gelukswensen vanwege de geboorte van het kindeke Jezus, maar wordt er op behoorlijk droge wijze een argument van de tegenstanders van de voorgestelde constitutie naar het hiernamaals verwezen. Aan de orde is het argument dat regels, gesteld door […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 26: The Idea of Restraining the Legislative Authority in Regard to the Common Defense Considered

door GB 20/09/2010
Thumbnail image for Federalist Papers no. 26: The Idea of Restraining the Legislative Authority in Regard to the Common Defense Considered

Staande legers, zeker in vredestijd, waren big issue in de tijd van de Founding Fathers. In de Grondwet die hier door Hamilton verdedigd wordt, was voorzien in een twee-jaarlijkse plicht voor de wetgever om zich op de omvang van het leger te bezinnen. Sommigen vonden dat niet genoeg. Pennsylvania en Noord-Carolina hadden aanvullend daarop een verbod in […]

Lees verder →

Federalist papers no. 25: Concerning standing armies, The subject continued

door FTG 20/04/2010
Thumbnail image for Federalist papers no. 25: Concerning standing armies, The subject continued

In nummer 25 bespreekt Publius (Hamilton) een aantal verdere argumenten om de noodzaak van een staand leger aan te tonen. Dit betoog van Hamilton wordt stevig aangevallen in de zogenaamde anti-federalist papers in twee essays daterend van 17 januari 1788 en 24 januari 1788, geschreven onder het pseudoniem Brutus. GB memoreerde al dat Brutus tegenwoordig […]

3 reacties Lees verder →

Federalist Papers no. 24: The Powers Necessary to the Common Defense Further Considered.

door GB 29/03/2010

In deze paper probeert Publius de bezwaren tegen staande legers in vredestijd te ontzenuwen. Die bezwaren bevonden zich in het hart van de weerstand en campagne tegen de nieuwe constitutie. Onder het pseudoniem Brutus betoogden anti-federalisten dat Ceasar juist als hoofd van een leger in vredestijd de Romeinse Republikiek om zeep hielp. De kracht van dit argument en de relevantie […]

1 reactie Lees verder →

The federalist papers no. 23:The Necessity of a Government as Energetic as the One Proposed to the Preservation of the Union

door GB 15/02/2010

Gisteren zat Cees Maas bij Buitenhof. Hij is als voormalig thesaurier-generaal van Financiën een van de architecten van de Euro. Hoe het toch zo gruwelijk mis kon gaan, was de vraag. Omdat er nog onvoldoende krachtige politieke samenwerking is, antwoordde Maas. Hij is een van de Europese Federalisten die zachtjes aan weer uit de schuilkelder komen. Het Verdrag […]

Lees verder →

The federalist papers no. 22: The Same Subject Continued: Other Defects of the Present Confederation

door GB 01/02/2010

De titels van de papers waren tot nu toe al redelijk inhoudsloos, maar de titel van deze week spant de kroon. Hij wil dan ook niet meer zeggen dan dat we verder gaan waar we vorige week gebleven waren. Omdat de papers uiteindelijk bedoeld zijn om de lezers te overtuigen is het wellicht aardig om […]

Lees verder →