formatie

Ondertussen in België… geeft ook de bemiddelaar er de brui aan

door WVDB 27/01/2011
Thumbnail image for Ondertussen in België… geeft ook de bemiddelaar er de brui aan

Na 227 dagen onderhandelen lijkt het erop dat de poging om met de 7 partijen christendemocraten, socialisten, groenen en de NVA een regering te vormen, definitief begraven is. Even kort recapituleren: Johan Vande Lanotte werd eind oktober aangesteld om als bemiddelaar in eerste instantie omtrent de financieringswet te werken, waarna de contouren van een onderhandeling […]

Lees verder →

België: stand van zaken

door WVDB 06/01/2011
Thumbnail image for België: stand van zaken

De formatie sleept op moment van schrijven 207 dagen aan. Een analyse dringt zich op, doch is verre van evident. In de eerste plaats omdat een analyse een achterliggend grondplan veronderstelt. De aanwezigheid daarvan in hoofde van de hoofdrolspelers van deze formatie, aan beide zijden van de taalgrens, kan worden betwijfeld. Heden eisen twee zaken […]

3 reacties Lees verder →

Eerste Kamer – Rutte: 1-0

door GB 14/12/2010
Thumbnail image for Eerste Kamer – Rutte: 1-0

Met het debat van vorige week en de stemmingen van deze week is het weer eens tijd om de staatsrechtelijke balans tussen (deze) regering en (deze) Eerste Kamer op te maken. Opvallend in de eerste plaats waren de interventies van Schuurman die na jarenlange trouwe dienst voor het laatst Algemene Politieke Beschouwingen hield. Zijn interventies […]

4 reacties Lees verder →

Kabinet Rutte I: Haagse (mannelijke) kwaliteit

door PB 11/10/2010

Het is duidelijk dat er een andere wind gaat waaien in Den Haag. Voor sommigen betekent dit dat ze de wind niet meer in de rug hebben als het gaat om de benoeming op topposities in politieke en maatschappelijke organisaties.  Iedereen herinnert zich misschien nog wel de ruzies die Guusje ter Horst als minister van […]

18 reacties Lees verder →

Einde informatie: leveren

door GB 09/10/2010

De informatie is voorbij, en langzaam worden de politieke lijntjes ook voor de buitenstaanders zichtbaar. Veel draden komen namelijk aan de oppervlakte als er ‘geleverd’ moet gaan worden. Het meest opvallend is natuurlijk het ‘leveren’ van Maxime Verhagen, namelijk kamerzetels. Daarbij hebben Rutte en Wilders niet naar de omvang van de fractie gekeken, maar specifiek naar […]

Lees verder →

Formatie: afhechting

door GB 07/10/2010

Nu Koppejan en Ferrier op de een of andere manier toch weer in het hok zitten, is het de vraag hoe de formatie afgehecht moet worden. Is nu wel of geen sprake van een ‘vruchtbare samenwerking’ met de Staten-Generaal? De CDA-dissidenten klapperen immers nog nadrukkelijk met de deur van het fractiehok. En wat er precies […]

17 reacties Lees verder →

Het gat in het gedoogakkoord

door SV 02/10/2010

Het lijkt logisch om afspraken tussen drie partijen neer te leggen in een schriftelijk stuk dat geldt tussen die drie partijen. Bij lezing van de concepten voor het gedoogakkoord en het regeerakkoord valt op dat deze vuistregel niet is nageleefd. CDA en VVD overwegen in hun concept-regeerakkoord dat het PVV tegen hun voorstellen op basis […]

1 reactie Lees verder →

Synopsis van een mislukte formatie: het spel

door SvdL 22/09/2010
Thumbnail image for Synopsis van een mislukte formatie: het spel

Niemand heeft ooit beweerd dat politieke besluitvorming rationeel is. Niemand beweerde ook dat aan een onderhandelingstafel alleen de spelers zitten die er toe doen. Alsof de achterban op een onoverbrugbare afstand staat. Lijdzaam wachtend op de uitkomst. In deze laatste aflevering van de serie over de (in eerste instantie) mislukte formatie over rechts, hebben we […]

Lees verder →

Last man standing

door PWdH 19/09/2010

Vanmiddag sprak de laatste partijprominent zich uit. Herman Wijffels sluit niet uit dat het min- of meerderheidskabinet in aanbouw de toekomst in zal gaan als een staaltje van ‘vruchteloze, machteloze politieke geschiedenis’. Maar misschien is de ‘verdere Verelendung’ die het oplevert wel nodig om een doorbraak te bereiken: het inzicht dat het de vraagstukken van deze […]

1 reactie Lees verder →

Synopsis van een mislukte formatie (2): procesthese

door SvdL 15/09/2010
Thumbnail image for Synopsis van een mislukte formatie (2): procesthese

Wie gelooft in de rationaliteit van Rutte, Verhagen en Wilders, kan met de wijsheid van achteraf het mislukken van de eerste formatie-poging van een rechts kabinet met gedoogsteun eenvoudig verklaren. Maar eenvoudige verklaringen zijn zelden goed of zelfs maar volledig. Want zijn de De Drie op rechts wel zo rationeel? For some purposes, (…) behavior […]

Lees verder →