gelijkheidsbeginsel

Gezocht: vice-president(e) (m/v)

door JAdB 20/10/2011
Thumbnail image for Gezocht: vice-president(e) (m/v)

Ineke van Gent wil dat de tekst van de advertentie voor de vacature van vice-president van de Raad van State wordt gerectificeerd. De vacature geeft namelijk niet expliciet aan dat zowel mannen als vrouwen in aanmerking voor de functie komen. Dit is in strijd met art. 3 van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, […]

16 reacties Lees verder →

Gastpost: Constitutionele smet op BES-wetgeving

door Ingezonden 02/02/2011

Bastian Michel bespreekt elders op dit blog de deelname van de bewoners van de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) aan de Eerste Kamerverkiezingen. Zijn analyse en overzicht zijn op hoofdlijnen juist en evenwichtig. Hij bekritiseert echter de stelling dat de regering roekeloos zou zijn omgegaan met dit indirecte kiesrecht voor de Eerste kamer. Dat […]

4 reacties Lees verder →

Resolutie 1737

door PWdH 16/02/2010

Hoe uitvoering te geven aan de volgende resolutie van de Veiligheidsraad (no. 1737)? [The Security Council] [c]alls upon all States to exercise vigilance and prevent specialized teaching or training of Iranian nationals, within their territories or by their nationals, of disciplines which would contribute to Iran’s proliferation sensitive nuclear activities and development of nuclear weapon […]

Lees verder →

Minder zeggenschap aandeelhouders financiële instellingen

door PWdH 14/01/2010
Thumbnail image for Minder zeggenschap aandeelhouders financiële instellingen

Afgelopen zomer brachten vader en zoon Scheltema het preadvies Financieel toezicht in bestuursrecht en privaatrecht uit. ‘Voor u ligt een preadvies dat in hoge mate door de actualiteit is geraakt’, zo meldt het bestuur van de Vereniging voor Effectenrecht enigszins onderkoeld in zijn voorwoord. Het advies bevat interessante beschouwingen over de verhouding tussen publiek- en […]

1 reactie Lees verder →

Moeten ambtenaren altijd instructies van ministers uitvoeren?

door FTG 25/06/2009
Thumbnail image for Moeten ambtenaren altijd instructies van ministers uitvoeren?

In zijn column in de volkskrant bespreekt Thomas von der Dunk de vraag of ambtenaren beleid van eventuele PVV-ministers zouden moeten uitvoeren. Zijn antwoord op die vraag is: niet als dat beleid in strijd komt met “de grondbeginselen van de rechtsstaat, waaronder het verbod op discriminatie en willekeur.” Deze conclusie berust op het argument dat […]

Lees verder →

Opinie: Bijzonder onderwijs mag homodocent weren

door Redactie 23/06/2009

Onlangs stelde de ‘School met de Bijbel’ in Emst een docent op non-actief nadat hij openlijk een homoseksuele relatie was aangegaan. In de media ging er weer heel wat orthodox-religieus gedachtegoed onder het progressief-liberale vergrootglas. Ook de politiek bemoeide zich ermee, zeker toen er enkele weken later een advies van de Raad van State over […]

Lees verder →