Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Gastpost: Constitutionele smet op BES-wetgeving

door Ingezonden 02/02/2011

Bastian Michel bespreekt elders op dit blog de deelname van de bewoners van de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) aan de Eerste Kamerverkiezingen. Zijn analyse en overzicht zijn op hoofdlijnen juist en evenwichtig. Hij bekritiseert echter de stelling dat de regering roekeloos zou zijn omgegaan met dit indirecte kiesrecht voor de Eerste kamer. Dat […]

4 reacties Lees verder →

Kiesrecht Eilandsraden

door GB 18/01/2011

Een van de staatsrechtelijke open eindjes in de Hervorming van het Koninkrijk is het kiesrecht voor de Eilandsraden. De regering wilde oorspronkelijk twee dingen: het kiesrecht voor de Eilandsraden moest passen in het voornemen de Eilandsraden naar de gemeenten te modelleren en de Eilandsraden moesten kiesrecht krijgen voor de Eerste Kamer. Dat laatste kwam vrij […]

2 reacties Lees verder →