gemeenteraad

Versplintering is wel een probleem

door DJE 29/03/2018
Thumbnail image for Versplintering is wel een probleem

Het aantal fracties in gemeenteraden neemt toe. Over een periode van lange jaren bezien, is de versplintering van de plaatselijke volksvertegenwoordigingen gestaag toegenomen. De eerste oorzaak is de toenemende instabiliteit van de klassieke politieke partijen, waardoor er veel nieuwe kleinere groeperingen zetels innemen. De tweede oorzaak is het verschijnsel van fractiesplitsing tijdens de rit. In […]

1 reactie Lees verder →

De vertrouwenscommissie is failliet

door DJE 26/09/2017
Thumbnail image for De vertrouwenscommissie is failliet

In de Volkskrant van 1 september schrijft collega Wim Derksen dat de vertrouwenscommissie het ‘ultieme achterkamertje’ is. In beslotenheid wordt bedisseld wie de nieuwe burgemeester wordt. Deze keuze wordt zelden nog gecorrigeerd op het nationale niveau en dat betekent dus dat de gemeenteraad er maximaal over gaat. Volgens Derksen is van enige transparantie echter geen […]

Lees verder →

Code Oranje, met kans op wisselvalligheden

door Ingezonden 01/12/2016
Thumbnail image for Code Oranje, met kans op wisselvalligheden

De titel doet misschien anders vermoeden, maar deze blog gaat niet over een op handen zijnde storm. Althans, niet letterlijk. Code Oranje ziet in dit geval op het initiatief van ‘enkele honderden burgemeesters, wethouders, ondernemers, gemeenteraadsleden, wetenschappers en actieve burgers’ om de huidige politieke democratie te herontwerpen. Over die democratie werd namelijk afgelopen 26 oktober […]

Lees verder →

Slaat politierechter de plank mis met veroordeling van raadslid wegens belediging?

door LD 17/11/2014
Thumbnail image for Slaat politierechter de plank mis met veroordeling van raadslid wegens belediging?

Krasse zeventiger Wil Verschuur is in Alphen aan den Rijn gemeenteraadslid voor de partij Beter Alphen. In die hoedanigheid heeft ze ook naar eigen zeggen het hart op de tong en zegt ze de waarheid. De woorden die zij in juli van dit jaar toevoegde aan een collega-raadslid van D66 waren echter voor het Open […]

8 reacties Lees verder →

Hoge Raad zet art. 22 Gemeentewet in koelkast

door MN 29/12/2011
Thumbnail image for Hoge Raad zet art. 22 Gemeentewet in koelkast

De Hoge Raad heeft op 11 november uitspraak gedaan in het cassatieberoep dat voormalig Delfts wethouder B. heeft ingesteld tegen de beslissing van het Hof in zijn geschil met een gemeenteraadslid. Zie deze post voor de ranzige voorgeschiedenis. De cassatierechter verwerpt de stellingen van de gewezen wethouder die erop neerkwamen dat het gemeenteraadslid te ruim gebruik […]

8 reacties Lees verder →

Van Aartsen wast PVV-spin wel de oren

door GB 03/10/2011

Het Sharia-debat van Van Klaveren was vorige week niet de enige fact-free-ballon van de PVV die leegliep. In de Haagse gemeenteraad stond Machiel de Graaf, tevens senator, eveneens verontwaardigd te springen op een lek luchtbed. Aanleiding: het verhuisde homostel. De inzet leek duidelijk: burgemeester Van Aartsen, die destijds Wilders uit de VVD-fractie gooide, zou eens […]

Lees verder →

‘Dan past u toch even de wet aan?’

door GB 30/06/2010

De hoeders van het decentralisatierecht zijn op dit blog al eens eerder in het zonnetje gezet. Maar nu verdienen ze echt onze steun. En wel hierom. Vorig jaar klapte D66-raadslid Van Dalen uit Ede twee keer uit de school doordat hij tijdens een vergadering uit geheime stukken citeerde. Hij vond destijds dat hij dat kon […]

2 reacties Lees verder →

Zenuwachtig zweren

door GB 07/06/2010

Job Cohen mag de PVV dan een bedreiging voor de rechtsstaat noemen, in Almere zitten wel heel precieze meeuwen. Daar is ‘op aandringen van de PVV’ een onderzoek gestart naar de eedaflegging van Van Teijlingen. Hij zei, uit pure zenuwen: ‘zo waarlijk help God allemachtig mij’ in plaats van het bekende ‘zo waarlijk helpe mij […]

3 reacties Lees verder →

Het Leidsch Experiment

door Redactie 11/05/2010

De Leidse lokale politiek begint – net als zoveel andere – met frisse moed aan een nieuwe collegeperiode waarin alles anders en beter moet gaan worden. Daarvoor is in de Sleutelstad een college van D66 (grote winnaar van de verkiezingen) VVD, SP, en CDA aangetreden. Deze ongewone combinatie hangt samen met een zogenaamd ‘bestuursakkoord‘, dat door […]

4 reacties Lees verder →

Offend, shock or disturb

door MN 07/04/2010
Thumbnail image for Offend, shock or disturb

Het mensenrechtenhof in Straatsburg stelt al jaren dat politici een dikkere huid moeten en een grotere mond mogen hebben dan gewone stervelingen. Wie een publiek ambt bekleedt, moet zich meer laten welgevallen dan wie niet in de schijnwerpers staat. Omgekeerd mogen politieke functionarissen ook meer zeggen dan gewone burgers. Een arrest van het hof Den […]

2 reacties Lees verder →