godsdienstvrijheid

Rechtbank neemt vliegend spaghettimonster niet serieus

door GB 17/02/2017
Thumbnail image for Rechtbank neemt vliegend spaghettimonster niet serieus

Het bepalen van het precieze bereik van de grondrechten is nooit eenvoudig. Is het sissen naar vrouwen het openbaren van gedachten of gevoelens in de zin van artikel 7 Grondwet? Of heeft dat niets met de vrijheid van meningsuiting van doen en is het gewoon het maken van een denigrerend geluid? Daar zal de rechter […]

Lees verder →

Eerlijk, helder, hoofdpijn

door CM 24/05/2012
Thumbnail image for Eerlijk, helder, hoofdpijn

Het zijn moeilijke tijden voor Henk Bleker. Als je een relatie hebt met een vrouw die qua leeftijd gemakkelijk je dochter had kunnen zijn, vindt een deel van Nederland je misschien een held, maar of het binnen gezinspartij CDA werkt, valt te betwijfelen. Dat geldt nog meer als je je campagne laat orkestreren door iemand […]

1 reactie Lees verder →

Alle klokken luiden IV

door JAdB 13/07/2011
Thumbnail image for Alle klokken luiden IV

Vandaag deed de Raad van State uitspraak in de “alle klokken luiden”-zaak. Resultaat: een pastoor mag worden verboden om voor 7:30u zijn klokken al te hard laten luiden. De godsdienstvrijheid staat aan een dergelijk verbod niet in de weg. De Afdeling overweegt: Redelijke uitleg van dit grondwetsartikel brengt met zich dat dit recht niet de vrijheid […]

6 reacties Lees verder →

VVD toch blij met EHRM

door GB 15/04/2011

In het debat over ritueel slachten speelde het Straatsburgse Hof een belangrijke rol. Dat Hof heeft zich ooit wel eens gebogen over de klacht van een Joodse religieuze splintergroep die de mainstream-kosher-slachterij, die als enige in Frankrijk was toegestaan, onvoldoende vond. Zolang deze scherpslijpers het gewenste vlees nog uit het buitenland konden krijgen was er geeneens sprake van […]

11 reacties Lees verder →

Vrouw en SGP: Hoge Raad locutum, iudicium finitum?

door JU 09/04/2010
Thumbnail image for Vrouw en SGP: Hoge Raad locutum, iudicium finitum?

Het standpunt van de SGP omtrent de verkiesbaarheid van vrouwen is in strijd met het VN-Vrouwenverdrag. Dat concludeert de Hoge Raad vandaag in twee arresten naar aanleiding van cassatieberoepen van de Staat en de Stichting Clara Wichmann. Een uitgebreider en preciezer bespreking volgt ongetwijfeld nog wel op dit blog, maar het lijkt er bij oppervlakkige lezing al […]

3 reacties Lees verder →

SGP vs. Dijksma

door GB 10/12/2009
Thumbnail image for SGP vs. Dijksma

Staatssecretaris Dijksma is in aanvaring gekomen met de SGP. Van der Vlies noemde een speech van haar ‘dom, dwaas, kwalijk en ongepast’ en stelde schriftelijke vragen. Nu neemt de nestor niet dagelijks dergelijke teksten in de mond. Dus is de nieuwsgierigheid gewekt. Aan welke ergelijke zonde heeft Dijksma zich schuldig gemaakt? De speech bevat in […]

Lees verder →

Column: Islamitische eed

door GB 15/11/2009

In de kamer tekende zich onlangs een meerderheid af voor het strakker formuleren van de eed. Naar blijkt, kan in sommige gemeenten een ambtenaar aan de slag na de eed: ‘Zo waarlijk helpe mij Allah de Erbarmer, de Barmhartige.’ Hoewel mij geen misstanden bekend zijn, die hieraan kunnen worden toegeschreven moeten we het kennelijk niet […]

2 reacties Lees verder →

Wat is godsdienst? II

door GB 19/10/2009
Thumbnail image for Wat is godsdienst? II

De godsdienstvrijheid is op dit blog met enige regelmaat aan de orde. Is thee drinken onder omstandigheden een te beschermen (uiting van) godsdienst? Klokken luiden? Paddo’s gebruiken? Een bordeel runnen? Roken in een rokerskerk? De rechter ploetert zich (vaak met rugdekking van een leger ‘deskundigen’) van geval naar geval, maar de taaie vraag van FTG […]

Lees verder →

Overheidsfinanciering van religieus getinte activiteiten

door FTG 05/10/2009

Van der Staaij, Kamerlid voor de SGP, bepleit in een opiniestuk in Trouw een soepeler omgang met de scheiding tussen kerk en staat. Hij vindt de houding van overheden met betrekking tot dit vraagstuk te krampachtig. De krampachtigheid leidt er volgens hem toe dat organisaties als Youth for Christ van lokale overheden alleen hulp mogen […]

3 reacties Lees verder →

Boekreview: Smaad door de Staat

door GB 14/08/2009

De oratie van prof. Hins over de vrijheid van meningsuiting is verschenen. Centraal staat de vraag of de overheid zelf zich ook op de vrijheid van meningsuiting kan beroepen. Antwoord: nee. Zou ook een beetje een gekke bedoening worden. Het grondrecht beschermt in beginsel ook choqueren, kwetsen of verstoren – gedrag dat wat mij betreft […]

Lees verder →