Grondrechten

Nucleaire optie V: buiten toepassing laten

door CM 18/09/2013
Thumbnail image for Nucleaire optie V: buiten toepassing laten

Het kabinet wil meer medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen mogelijk maken, maar het College voor de Rechten van de Mens is tegen. Het kabinet wil ook een soberder gevangenisregime voor detineerden, maar de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ziet mensenrechtelijke bezwaren (want strijdigheid met het resocialisatiebeginsel van artikel 10 IVBPR). En zelfs als er dan […]

13 reacties Lees verder →

Wordt de wet weer onschendbaar?

door JWvR 07/09/2012
Thumbnail image for Wordt de wet weer onschendbaar?

De kans lijkt groot dat Joost Taverne, nummer 44 op de kandidatenlijst van de VVD, na de verkiezingen op 12 september niet terugkeert in de Tweede Kamer. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan zal hij troost vinden in de wetenschap dat zijn partij een door hem uitgewerkt voorstel van rijkswet heeft omarmd om artikel […]

9 reacties Lees verder →

Goodbye Van Der Staaij

door JU 24/07/2012
Thumbnail image for Goodbye Van Der Staaij

Hoe gaat minister Spies de geschiedenis in? Als degene die het boerkaverbod toch niet, of toch wel maar met tegenzin verdedigde? Of als degene die ervoor zorgde dat de halve SGP-lijst op 12 september uit vrouwen bestaat? Dat laatste willen PvdA en D66. Uit die hoek zijn al  Kamervragen gesteld. Aanleiding: de uitspraak van het EHRM in SGP t. Nederland. Het is nu […]

7 reacties Lees verder →

SGP-zaak continued – Stoelendans der Staatsmachten

door JU 05/02/2011
Thumbnail image for SGP-zaak continued – Stoelendans der Staatsmachten

De nasleep van de SGP-zaak begint vorm te krijgen. Liet de Hoge Raad eerder weten dat de Staat het Vrouwenverdrag schond door te gedogen dat de SGP vrouwen expliciet uitsluit van het kiesrecht, inmiddels is ook de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State weer eens aan zet geweest. De Hoge Raad weigerde destijds de […]

23 reacties Lees verder →

Hiërarchie

door MN 19/08/2010

Prof. Peters is een gewaardeerd columnist op deze site. Ik heb dan ook even geaarzeld bij het plaatsen van dit berichtje. Maar zijn opmerkingen in Trouw van 18 augustus jl. geven toch echt aanleiding tot een reactie. Dat past ook wel in een debat. Vooropgesteld: ik ga er van uit dat Trouw een correcte weergave […]

8 reacties Lees verder →

Slagveld EVRM

door JU 12/08/2010

Het is de natte droom van elke mensenrechtenjurist en tegelijk de nachtmerrie van elke generaal. Twee legers ontmoeten elkaar op het slagveld. Trompetten klinken. Banieren wuiven in de wind. De soldaat denkt aan vrouw en koters, de officier aan eer en glorie. De geweren zijn gepoetst, geladen en gericht. Maar dan verschijnt de mensenrechtenjurist ten […]

2 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: Artikel 20 lid 3

door MD 28/04/2010

3. Nederlanders hier te lande die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

Lees verder →

Vrouw en SGP: Hoge Raad locutum, iudicium finitum?

door JU 09/04/2010
Thumbnail image for Vrouw en SGP: Hoge Raad locutum, iudicium finitum?

Het standpunt van de SGP omtrent de verkiesbaarheid van vrouwen is in strijd met het VN-Vrouwenverdrag. Dat concludeert de Hoge Raad vandaag in twee arresten naar aanleiding van cassatieberoepen van de Staat en de Stichting Clara Wichmann. Een uitgebreider en preciezer bespreking volgt ongetwijfeld nog wel op dit blog, maar het lijkt er bij oppervlakkige lezing al […]

3 reacties Lees verder →