Grondwet

Welke dualisering hoort bij de burgemeester?

door DJE 30/11/2018
Thumbnail image for Welke dualisering hoort bij de burgemeester?

De Eerste Kamer heeft geoordeeld. Rob Jetten (D66) heeft zijn triomf. Na ruim zestig jaar is de barrière geslecht voor de invoering van een andere benoemingswijze van burgemeester en CdK. Maar voor D66 de buit is nog bepaald niet binnen als het gaat om de gekozen burgemeester. De benoeming  kan nu weliswaar bij gewone meerderheid […]

4 reacties Lees verder →

Federalist Papers no. 35 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 02/10/2013
Thumbnail image for Federalist Papers no. 35 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

Hamilton houdt ook in dit paper vast aan een (in beginsel) ongelimiteerde macht voor de federale overheid om belastingen te heffen. Hij trekt zijn betoog echter breder: hij gaat in op het democratisch gehalte van belastingwetgeving. Aan de federale bevoegdheid om belastingen te heffen werd namelijk wel tegengeworpen dat het Huis van Afgevaardigden te weinig […]

Lees verder →

Haagse taferelen VIII: Incompatibele functies (deel 2)

door LD 30/05/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen VIII: Incompatibele functies (deel 2)

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf provinciale staten (artikel 55 Grondwet), maar zij zijn geen provinciale representanten. Net als de leden van de Tweede Kamer vertegenwoordigen zij het gehele Nederlandse volk (artikel 50 Grondwet). Er is evenwel geen regel die Eerste Kamerleden verbiedt tevens lid van provinciale […]

3 reacties Lees verder →

Haagse taferelen VII: Incompatibele functies (deel 1)

door LD 23/05/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen VII: Incompatibele functies (deel 1)

De meeste mensen met een rudimentaire kennis van het Nederlandse staatsrecht zullen wel weten dat iemand niet tegelijkertijd minister en lid van de Tweede of Eerste Kamer kan zijn. Hier is sprake van een zogenaamde incompatibiliteit, die in artikel 57 van de Grondwet is vastgelegd. Wellicht iets minder mensen zullen de vraag kunnen beantwoorden of […]

1 reactie Lees verder →

Haagse taferelen V: Statenontbinding als ‘eisch van logica’

door LD 02/05/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen V: Statenontbinding als ‘eisch van logica’

Artikel 64 van de Grondwet bepaalt dat elk der Kamers bij koninklijk besluit kan worden ontbonden. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer kunnen dus door de regering worden ontbonden. De bevoegdheid tot kamerontbinding is de regering in 1848 toegekend, als tegenwicht voor alle nieuwe bevoegdheden van met name de Tweede Kamer. In geval van […]

4 reacties Lees verder →

Leed over de inhuldigingseed

door WV 22/04/2013
Thumbnail image for Leed over de inhuldigingseed

Staan de Kamerleden onder een ambtsplicht  om verklaring (‘eed’) af te leggen  tijdens de inhuldigingszitting van de verenigde vergadering van de Staten- Generaal op 30 april? Daarover werd in verschillende kranten gedebatteerd. In totaal zestien Kamerleden gaven de voorzitter van de verenigde vergadering te kennen de eed niet af te willen leggen. Een aantal van […]

4 reacties Lees verder →

Opgeheven vinger en eigen boezem

door RdG 27/03/2013

Op 6 maart jl. stuurde minister Timmermans, samen met zijn Deense, Duitse en Finse collega’s een brief aan Commissie-voorzitter Barroso. Daarin onderstrepen zij het belang van het beschermen van het Europese project als waardengemeenschap, juist in tijden van euroscepsis en financiële malaise. Zij schrijven: ‘As you very rightly stated in your State of the Union Address, there […]

9 reacties Lees verder →

Wijzig de wijzigingsprocedure!

door CM 07/11/2012
Thumbnail image for Wijzig de wijzigingsprocedure!

Hoe zou het nieuwe kabinet denken over constitutionele toetsing en het voorstel daartoe van Femke Halsema? In het regeerakkoord lezen we er niets over. Daarin wordt wel ingegaan op andere initiatiefwetsvoorstellen van Tweede Kamerleden, zoals een voorstel van Pierre Heijnen (PvdA) over het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden en een voorstel van Gerard Schouw (D66), […]

5 reacties Lees verder →

De zwaai van Van der Staaij

door CM 16/07/2012
Thumbnail image for De zwaai van Van der Staaij

Van orthodox-gereformeerden zou je toch loepzuivere rechtlijnigheid mogen verwachten. Zo niet van SGP-voorman Cees van der Staaij. Ditmaal werd hij niet betrapt op de achterbank van de dienstauto van Mark Rutte, maar vroeg hij de Tweede Kamer over een initiatiefwetsvoorstel van zijn hand te gaan stemmen, om dat verzoek twee weken later weer doodleuk in […]

2 reacties Lees verder →

De trukendoos van de PVV

door MN 13/06/2012
Thumbnail image for De trukendoos van de PVV

En weer is er een procedureel konijn uit de hoed getoverd door de PVV: de partij wil een Verenigde Vergadering laten besluiten over het verzoek de goedkeuringswet voor het Europees Stabiliteitsmechanisme pas na 12 september te behandelen. Elf PVV-ers uit Tweede en Eerste Kamer hebben daartoe een brief gestuurd aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering, […]

22 reacties Lees verder →