Grondwet

Halsema in de herkansing

door CM 07/06/2012
Thumbnail image for Halsema in de herkansing

Het gaat beslist niet goed met het initiatiefwetsvoorstel van Femke Halsema dat een beperkte vorm van constitutionele toetsing in Nederland wil invoeren. Het voorstel ligt al geruime tijd in tweede lezing stof te verzamelen bij de Tweede Kamer. Dat deze Tweede Kamer het zal aannemen is uiterst onwaarschijnlijk: de vereiste tweederde meerderheid ontbreekt. Dat deze […]

13 reacties Lees verder →

VVD op de bres voor de nationale staat

door JWvR 24/02/2012
Thumbnail image for VVD op de bres voor de nationale staat

En weer springt de VVD op de bres voor de nationale staat. In een gisteren gepubliceerd opiniestuk in NRC Handelsblad, groots aangekondigd op de voorpagina van de krant, betogen drie liberalen – Stef Blok, Klaas Dijkhoff en Joost Taverne – dat de Grondwet moet worden gewijzigd om de ongebreidelde invloed van, vooral, mensenrechtenverdragen tegen te […]

26 reacties Lees verder →

Senator Engels redt Staatscommissie Grondwet?

door GB 25/01/2012
Thumbnail image for Senator Engels redt Staatscommissie Grondwet?

In november 2010 publiceerde de Staatscommissie Grondwet haar advies over de noodzaak tot wijziging van de Grondwet. Bijna een jaar later veegde het kabinet alle wijzigingsvoorstellen van tafel, met uitzondering van de suggestie het bejaarde artikel 13 over het telegraafgeheim eens op te frissen. En nu probeert een deel van de Eerste Kamer te redden […]

14 reacties Lees verder →

Het arsenaal van de Senaat: het Scheermes van Sillen

door GB 28/06/2011
Thumbnail image for Het arsenaal van de Senaat: het Scheermes van Sillen

Terwijl in de Eerste Kamer rustig alle stukken in positie wordt gebracht, stoffen staatsrechtgeleerden de rules of engagement af. Op dit blog verzamelen we de resultaten. Zo ook de meest recente bijdrage in het Nederlands Juristenblad (2011/1162). Daarin neemt Joost Sillen het op tegen het bestaan van twee regels. Het is niet zo dat de […]

2 reacties Lees verder →

Het Tea Party vaatje

door GB 30/12/2010

De Republikeinen nemen begin januari het Huis van Afgevaardigden over, en ze trappen af met een dosis grondwetsbeleving waar we in Nederland nog een paar staatscommissies lang van zullen moeten dromen. Meteen nadat de Republikeinse meerderheid een gelijkgestemde voorzitter in het zadel heeft geholpen zal de Grondwet in zijn geheel worden voorgelezen. Inclusief de amendementen, […]

Lees verder →

De Grondwet als basis van het Nederlanderschap?

door Ingezonden 21/12/2010

Op 11 november 2010 heeft de Staatscommissie Grondwet haar rapport aangeboden aan het kabinet. Het belangrijkste onderwerp waar de Staatscommissie zich volgens het kabinet mee moest bezighouden was: ‘De toegankelijkheid en de betekenis van de grondwet voor burgers’. De commissie moest dus onderzoeken hoe de grondwet toegankelijker kan worden gemaakt voor burgers en hoe haar […]

Lees verder →

Ernst Hirsch Ballin vs. ‘Hofbashers’

door RdG 06/12/2010

Tijdens omzwervingen over het internet kwam ik deze toespraak tegen van (destijds, 1 juli 2010) minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin, ter gelegenheid van het emeritaat van prof. Anton van Kalmthout. De toespraak is getiteld Mensbeelden, Beeldvorming en Mensenrechten. Actueler kan het bijna niet, gezien het opgelaaide debat over het Straatsburgse Hof. Een debat waar, […]

1 reactie Lees verder →

Barbara Oomen vs. ‘Hofbashers’

door RdG 24/11/2010

In de Volkskrant van vandaag een reactie van prof. Barbara Oomen (hoogleraar aan Roosevelt Academy en aan UvA, lid Staatscommissie Grondwet) op de recente kritiek op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Prof. Oomen begint met de erkenning dat de juiste reactie er misschien niet één is waarin alle juridische argumenten van […]

4 reacties Lees verder →

Pleidooi voor een preambule

door Ingezonden 29/10/2010

Volgens haar voortgangsoverzicht, zal de Staatscommissie Grondwet binnenkort niet adviseren een preambule op te nemen in de nieuwe Nederlandse grondwet. Het effect van preambules is volgens de commissie onvoldoende aangetoond. Wel zal de Commissie adviseren een hoofdstuk Algemene bepalingen op te nemen, waarin bijvoorbeeld kan worden bepaald dat Nederland een democratische rechtsstaat is waarin menselijke […]

2 reacties Lees verder →

Aangifte tegen Rutte wegens discriminatie?

door JAdB 28/10/2010

Zojuist gelezen op nu.nl: iemand zou aangifte hebben gedaan tegen Rutte vanwege “iets” dat hij woensdag zou hebben gezegd. Ik neem aan dat met dit “iets” wordt gedoeld op zijn uitspraak dat een bewindslied met een Turks paspoort voor problemen aanleiding zou hebben gegeven, maar dat de Zweedse nationaliteit van Veldhuijzen van Zanten-Hyllner geen probleem […]

2 reacties Lees verder →