grondwetswijziging

Staatsrecht in verkiezingstijd: is onze privacy in goede handen?

door JHG 02/03/2017
Thumbnail image for Staatsrecht in verkiezingstijd: is onze privacy in goede handen?

Vrijwel alle politieke partijen lijken onze privacy belangrijk te vinden: ze maken er een speerpunt van in hun verkiezingsprogramma’s. Ze zijn het erover eens dat bedrijven (vooral banken!) beter gecontroleerd moeten worden om misbruik en ‘uitbuiting’ van gegevens te voorkomen. Veel minder eenstemmigheid is er als het gaat om gegevensverzameling door de overheid. Denk aan […]

Lees verder →

Verkiezingswatch met staatsrechtgeleerden #4

door Redactie 23/02/2017
Thumbnail image for Verkiezingswatch met staatsrechtgeleerden #4

De verkiezingen van 15 maart worden belangrijk. Ook voor een hele serie voorstellen om de Grondwet te wijzigen. Die zijn al in een zoganaamde ‘eerste lezing’ aangenomen, maar nu moet officieel de kiezer zijn mening nog geven. Staatsrechtdocent Hansko Broeksteeg van de Radboud Universiteit legt uit hoe dat zit.

Lees verder →

Senator Thom de Graaf wordt precieze constitutionalist

door GB 23/12/2016
Thumbnail image for Senator Thom de Graaf wordt precieze constitutionalist

De aankomende Tweede Kamerverkiezingen zijn in zoverre ‘regulier’ dat ze zullen plaatsvinden op een moment waarop sowieso verkiezingen zouden hebben plaatsgevonden. Maar staatsrechtelijk zijn het ook volgend jaar weer ‘ontbindingsverkiezingen’: verkiezingen op basis van een Koninklijk Besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer. Dat is omdat er voorstellen tot wijziging van de Grondwet voorliggen. De […]

10 reacties Lees verder →

De BESte oplossing?

door Redactie 13/03/2014
Thumbnail image for De BESte oplossing?

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn ‘andere openbare lichamen’ in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Hoewel ze er geografisch duizenden kilometers buiten liggen, maken zij juridisch deel uit van Nederland (het Koninkrijk der Nederlanden in enge zin) en worden ze vaak aangeduid als bijzondere gemeenten daarvan. De meeste ingezetenen hebben […]

4 reacties Lees verder →

Nucleaire optie III: het Blok

door CM 02/09/2013
Thumbnail image for Nucleaire optie III: het Blok

In de inmiddels beroemde Buitenhofuitzending filosofeerden Wim Voermans en Erik Jurgens over de mogelijkheid de grondwettelijke bepalingen aangaande de Eerste Kamer te wijzigen. Beide hoogleraren waren het erover eens dat een wijziging wenselijk was, maar het zou enige jaren duren en bovendien was een tweederde meerderheid in beide Kamers vereist. De vraag is echter of […]

6 reacties Lees verder →

Wijzig de wijzigingsprocedure!

door CM 07/11/2012
Thumbnail image for Wijzig de wijzigingsprocedure!

Hoe zou het nieuwe kabinet denken over constitutionele toetsing en het voorstel daartoe van Femke Halsema? In het regeerakkoord lezen we er niets over. Daarin wordt wel ingegaan op andere initiatiefwetsvoorstellen van Tweede Kamerleden, zoals een voorstel van Pierre Heijnen (PvdA) over het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden en een voorstel van Gerard Schouw (D66), […]

5 reacties Lees verder →

Halsema in de herkansing

door CM 07/06/2012
Thumbnail image for Halsema in de herkansing

Het gaat beslist niet goed met het initiatiefwetsvoorstel van Femke Halsema dat een beperkte vorm van constitutionele toetsing in Nederland wil invoeren. Het voorstel ligt al geruime tijd in tweede lezing stof te verzamelen bij de Tweede Kamer. Dat deze Tweede Kamer het zal aannemen is uiterst onwaarschijnlijk: de vereiste tweederde meerderheid ontbreekt. Dat deze […]

13 reacties Lees verder →

Beren op de koninklijke weg

door MN 21/04/2011
Thumbnail image for Beren op de koninklijke weg

Dat het tussen de PVV en de koningin niet lekker zit, is al langer bekend. Wilders ergert zich aan de koninklijke Eurofilie, de kersttoespraken en strafrondes in de formatie. Bij het debat over de regeringsverklaring in oktober 2010 werd duidelijk dat in de onderhandelingen over het gedoogakkoord gesproken is over de PVV-wens om de koning uit […]

3 reacties Lees verder →

De Grondwet als basis van het Nederlanderschap?

door Ingezonden 21/12/2010

Op 11 november 2010 heeft de Staatscommissie Grondwet haar rapport aangeboden aan het kabinet. Het belangrijkste onderwerp waar de Staatscommissie zich volgens het kabinet mee moest bezighouden was: ‘De toegankelijkheid en de betekenis van de grondwet voor burgers’. De commissie moest dus onderzoeken hoe de grondwet toegankelijker kan worden gemaakt voor burgers en hoe haar […]

Lees verder →

Een historische wijziging?

door Ingezonden 15/11/2010

Afgelopen donderdag presenteerde de Staatscommissie-Thomassen haar advies over versterking van de grondwet. Bij de presentatie lichtte voorzitter Thomassen toe dat die versterking vooral in de normatieve kracht van de grondwet is gezocht – dat er geen preambule of hertaalde grondwet zou komen wisten we dan ook al een tijdje. Wel op het verlanglijstje van de […]

4 reacties Lees verder →