haagse taferelen

Haagse taferelen X: Rare snoeshanen

door LD 13/06/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen X: Rare snoeshanen

Ons kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging gecombineerd met een lage kiesdrempel (kiesdrempel = kiesdeler) maakt het voor nieuwe politieke partijen relatief eenvoudig om een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. Niet al deze nieuwe politieke partijen zijn echter blijvertjes. De Boerenpartij deed het goed in de jaren ’60, maar kwijnde daarna weg, verscheurd door interne […]

7 reacties Lees verder →

Haagse taferelen IX: Zakkenvullers

door LD 06/06/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen IX: Zakkenvullers

Dat politici betaald worden voor het werk dat zij doen, vinden we de normaalste zaak van de wereld. Goed, we klagen wel eens dat met name de Haagse politici veel te veel verdienen en de term ‘zakkenvullers’ wordt nog wel eens in de mond genomen, maar het uitgangspunt dat een politicus een salaris verdient voor […]

3 reacties Lees verder →

Haagse taferelen VIII: Incompatibele functies (deel 2)

door LD 30/05/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen VIII: Incompatibele functies (deel 2)

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf provinciale staten (artikel 55 Grondwet), maar zij zijn geen provinciale representanten. Net als de leden van de Tweede Kamer vertegenwoordigen zij het gehele Nederlandse volk (artikel 50 Grondwet). Er is evenwel geen regel die Eerste Kamerleden verbiedt tevens lid van provinciale […]

3 reacties Lees verder →

Haagse taferelen VII: Incompatibele functies (deel 1)

door LD 23/05/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen VII: Incompatibele functies (deel 1)

De meeste mensen met een rudimentaire kennis van het Nederlandse staatsrecht zullen wel weten dat iemand niet tegelijkertijd minister en lid van de Tweede of Eerste Kamer kan zijn. Hier is sprake van een zogenaamde incompatibiliteit, die in artikel 57 van de Grondwet is vastgelegd. Wellicht iets minder mensen zullen de vraag kunnen beantwoorden of […]

1 reactie Lees verder →

Haagse taferelen VI: Knokken in Kamer

door LD 16/05/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen VI: Knokken in Kamer

Artikel 71 van de Grondwet bepaalt dat Kamerleden, ministers en staatssecretarissen niet kunnen worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in Kamer- of commissievergaderingen hebben gezegd of aan deze schriftelijk hebben overgelegd. Dit artikel maakt het voor volksvertegenwoordigers en bewindslieden mogelijk om op het scherp van de snede te debatteren zonder te hoeven vrezen voor […]

4 reacties Lees verder →

Haagse taferelen V: Statenontbinding als ‘eisch van logica’

door LD 02/05/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen V: Statenontbinding als ‘eisch van logica’

Artikel 64 van de Grondwet bepaalt dat elk der Kamers bij koninklijk besluit kan worden ontbonden. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer kunnen dus door de regering worden ontbonden. De bevoegdheid tot kamerontbinding is de regering in 1848 toegekend, als tegenwicht voor alle nieuwe bevoegdheden van met name de Tweede Kamer. In geval van […]

4 reacties Lees verder →

Haagse taferelen IV: De eerste moslim in de Tweede Kamer

door LD 25/04/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen IV: De eerste moslim in de Tweede Kamer

Tweede Kamerleden met een islamitische achtergrond zijn vandaag de dag een normaal en misschien zelfs wel onopvallend verschijnsel. In de huidige Tweede Kamer vinden we onder meer de PvdA’ers Ahmed Marcouch en Selçuk Öztürk, terwijl in het verleden zelfs voor het Christen-Democratisch Appel moslims in de Kamer hebben gezeten. Denk aan Coskun Çörüz, die nota […]

5 reacties Lees verder →

Haagse taferelen III: Sterven in het harnas

door LD 18/04/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen III: Sterven in het harnas

De dood hoort bij het leven. Het leven op het Binnenhof vormt daarop geen uitzondering. Diverse Kamerleden, ministers en staatssecretarissen zijn in de loop van Tweehonderd Jaar Koninkrijk tijdens de uitoefening van hun functie gestorven. Sommigen op nog jonge leeftijd, anderen in elk geval na een vruchtbaar leven. Vaak was de dood het gevolg van […]

6 reacties Lees verder →

Haagse taferelen II: Het Paleis aan de Vijver

door LD 11/04/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen II: Het Paleis aan de Vijver

Wie anno 2013 voor zou stellen het Binnenhof af te breken en te vervangen door nieuwbouw, kan een warm onthaal met pek en veren verwachten. Toch is bijna 150 jaar geleden een voorstel gedaan én aangenomen dat tot de sloop van de hele Hofvijverzijde van het Binnenhof had kunnen leiden. En wie is de auteur […]

10 reacties Lees verder →

Haagse taferelen I: Het duel

door LD 04/04/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen I: Het duel

Tot 1 februari 2006 kende het Wetboek van Strafrecht een aparte titel over het duel, of het ‘tweegevecht’ zoals de toenmalige artikelen 152-156 het noemden. Deze artikelen dateren in essentie van 1886 en zijn in de 120 jaar van hun bestaan vrijwel nooit toegepast. Eind 19e eeuw vond de wetgever nog dat het duel aparte […]

3 reacties Lees verder →