hamilton

Federalist Papers no. 36 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 16/10/2013
Thumbnail image for Federalist Papers no. 36 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

In het sluitstuk over de belastingen bespreekt Hamilton nog een aantal andere bezwaren tegen de bevoegdheden van de federale overheid op dit terrein. Uiteindelijk komt het punt van Hamilton er op neer dat de federale overheid voldoende middelen moet hebben om zijn taken goed te kunnen uitoefenen. Hamilton gebruikt in dat verband het woord energy. De […]

0 reacties Lees verder →

Federalist Papers no. 35 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 02/10/2013
Thumbnail image for Federalist Papers no. 35 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

Hamilton houdt ook in dit paper vast aan een (in beginsel) ongelimiteerde macht voor de federale overheid om belastingen te heffen. Hij trekt zijn betoog echter breder: hij gaat in op het democratisch gehalte van belastingwetgeving. Aan de federale bevoegdheid om belastingen te heffen werd namelijk wel tegengeworpen dat het Huis van Afgevaardigden te weinig […]

0 reacties Lees verder →

Federalist Papers no. 34 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 04/09/2013
Thumbnail image for Federalist Papers no. 34 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

In dit paper wil Hamilton aantonen dat staten voldoende belasting kunnen heffen. Dat ligt hem aan twee dingen. Enerzijds hebben staten de exclusieve bevoegdheid om importheffingen op te leggen. Volgens Hamilton is dat de grootste bron van inkomsten, dus aan die zijde van de balans zit het wel goed. Aan de uitgavenkant zit het ook […]

0 reacties Lees verder →

Federalist Papers no. 33 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 04/01/2012
Thumbnail image for Federalist Papers no. 33 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

Hamilton behandelt de regel in de ontwerpconstitutie die bepaalt dat de Federale overheid bevoegd is om wetten te maken ten behoeve van de uitoefening van de bevoegdheden die haar in de constitutie zijn gegeven. De ontwerpconstitutie bepaalt verder dat deze wetten van voorrang hebben ten opzichte van de wetten van individuele staten, zolang eerstgenoemde maar in overeenstemming […]

0 reacties Lees verder →

Federalist Papers no. 32: Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 01/07/2011
Thumbnail image for Federalist Papers no. 32: Concerning the General Power of Taxation (continued)

Federalist Paper 32 is een echt juristenpaper. Smullen geblazen dus? Nou, dat ook weer niet. Hamilton gaat ditmaal namelijk in op de verdeling van bevoegdheden van belastingheffing. In hoeverre berusten die bij de staat en in hoeverre berusten die bij de federale overheid? Hamilton beantwoordt deze vraag door de, mede door hemzelf opgestelde tekst van de Constitution grammaticaal […]

0 reacties Lees verder →

Federalist Papers no. 29: Concerning the Militia

door JAdB 14/03/2011
Thumbnail image for Federalist Papers no. 29: Concerning the Militia

Amerikanen zijn eigenlijk bang voor militaire macht. Met staande legers moet je daarom oppassen. Gelukkig hebben we het budget-recht van de volksvertegenwoordiging, zo betoogde Publius in paper 26. Op die manier wordt de militaire macht in balans gehouden met de macht van het volk c.q. de volksvertegenwoordiging. Publius gaat in paper 29 in op een […]

0 reacties Lees verder →

Federalist Papers no. 27: The Idea of Restraining the Legislative Authority in Regard to the Common Defense Considered (the Same Subject Continued)

door JAdB 08/12/2010
Thumbnail image for Federalist Papers no. 27: The Idea of Restraining the Legislative Authority in Regard to the Common Defense Considered (the Same Subject Continued)

Op eerste kerstdag 1787 publiceerde Alexander Hamilton Federalist Paper nummer 27.  Jammer genoeg bevat het paper geen gelukswensen vanwege de geboorte van het kindeke Jezus, maar wordt er op behoorlijk droge wijze een argument van de tegenstanders van de voorgestelde constitutie naar het hiernamaals verwezen. Aan de orde is het argument dat regels, gesteld door […]

0 reacties Lees verder →