Harmonisatiewetarrest

Langstudeerdersboete op de grill

door GB 08/04/2011

Stibbe heeft op verzoek van studenten alle juridische argumenten tegen de langstudeerdersboete op een rijtje gezet. Daarbij zijn alle juridische tegels gelicht, waaronder de mogelijkheid dat we hier te maken hebben met een ‘criminal charge’ in de zin van artikel 6 EVRM, die – in weerwil van artikel 7 EVRM – langstuderen met terugwerkende kracht […]

1 reactie Lees verder →

Boete met onmiddellijke ingang

door GB 02/02/2011

Het debat over de rechtszekerheid, het obiter dictum uit het Harmonisatiewetarrest en de voorgenomen strafmaatregelen voor langstudeerders is geopend. Met de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zijn ook het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het Nader rapport openbaar geworden. De Afdeling begint met het dejuridiseren van […]

1 reactie Lees verder →

De status van een overweging ten overvloede

door GB 10/12/2010

In het kader van de voorgenomen drastische ingrepen in de studiefinanciering heeft een voormalige topambtenaar van Onderwijs en tegenwoordig bestuursvoorzitter van de Universiteit Nijmegen een interessante uitspraak gedaan. Hij rakelde de kwestie van de Harmonisatiewet op en stelde: Daarover heeft de Haagse rechtbank gezegd dat dit in strijd was met het rechtszekerheidsbeginsel. De Hoge Raad […]

3 reacties Lees verder →