Hervorming Koninkrijk

Nederland dekoloniseerde nooit echt

door DJE 28/02/2017
Thumbnail image for Nederland dekoloniseerde nooit echt

Op 16 februari 2017 promoveerde Ryϛond Santos do Nascimento aan de Universiteit van Aruba, na eerder (16 december 2016) op hetzelfde geschrift te zijn gepromoveerd in Groningen. Het resultaat van dit ‘double doctorate’ is een kloek en opmerkelijk boek over de grondslagen van het Koninkrijk der Nederlanden. De auteur verdedigt de stelling dat het Statuut […]

0 reacties Lees verder →

Conclusies van de eerste koninkrijksconferentie

door MN 23/12/2011
Thumbnail image for Conclusies van de eerste koninkrijksconferentie

Op 14 december 2011 vond in Den Haag de eerste Koninkrijksconferentie plaats. De conferentie vloeit voort uit de afspraken die gemaakt zijn ter gelegenheid van de herstructurering van het koninkrijk per 10 oktober 2010. Tijdens de conferentie zijn enkele conclusies getrokken. Ik noem de opvallendste: De vrije speelruimte van de landen om een eigen buitenlands […]

0 reacties Lees verder →

Belgische toestanden?

door Ingezonden 18/03/2011

De speculatie over de toekomstige samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal is inmiddels in volle gang. Komt er wél of geen meerderheid voor de huidige coalitiepartijen? De premier heeft vlak voor de verkiezingen nog aangeven voor zogenaamde ‘Belgische toestanden’ te vrezen wanneer de coalitiepartijen geen meerderheid zouden behalen in de Eerste Kamer. Het is, […]

6 reacties Lees verder →

Gastpost: Constitutionele smet op BES-wetgeving

door Ingezonden 02/02/2011

Bastian Michel bespreekt elders op dit blog de deelname van de bewoners van de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) aan de Eerste Kamerverkiezingen. Zijn analyse en overzicht zijn op hoofdlijnen juist en evenwichtig. Hij bekritiseert echter de stelling dat de regering roekeloos zou zijn omgegaan met dit indirecte kiesrecht voor de Eerste kamer. Dat […]

4 reacties Lees verder →

Kiesrecht Eilandsraden

door GB 18/01/2011

Een van de staatsrechtelijke open eindjes in de Hervorming van het Koninkrijk is het kiesrecht voor de Eilandsraden. De regering wilde oorspronkelijk twee dingen: het kiesrecht voor de Eilandsraden moest passen in het voornemen de Eilandsraden naar de gemeenten te modelleren en de Eilandsraden moesten kiesrecht krijgen voor de Eerste Kamer. Dat laatste kwam vrij […]

2 reacties Lees verder →

Uw nieuwe koninkrijk kome XV: Het is volbracht

door MN 01/10/2010
Thumbnail image for Uw nieuwe koninkrijk kome XV: Het is volbracht

Op donderdag 9 september kwam er witte rook uit de Ridderzaal. Delegaties van Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba zetten hun handtekening onder de conclusies die een dag tevoren al waren getrokken. Deze Slot-Rondetafelconferentie markeert het einde van het proces dat begon met referenda in 2004 en 2005, […]

2 reacties Lees verder →

Uw koninkrijk kome XIV: Gelijk in Aruba, zo ook op Curaçao

door MN 06/09/2010
Thumbnail image for Uw koninkrijk kome XIV: Gelijk in Aruba, zo ook op Curaçao

De meeste aandacht gaat momenteel natuurlijk uit naar de formatie, en dat is prima. Maar ondertussen is er aan gene zijde van ons koninkrijk fijn meegewerkt aan de ontmanteling van de Antillen. In het afgelopen weekeinde zijn op Aruba en Curaçao beslissingen genomen die afhandeling van de operatie mogelijk maken. Op Aruba aanvaardden de Staten […]

0 reacties Lees verder →

Uw nieuwe koninkrijk kome XIII: samengeknepen billen

door MN 01/09/2010
Thumbnail image for Uw nieuwe koninkrijk kome XIII: samengeknepen billen

Het gaat er nu echt om spannen: in een bijzonder krap tijdschema moeten diverse stappen gezet worden om opheffing van de Antillen per 10 oktober 2010 (10/10/10) mogelijk te maken.   Aanstaande zaterdag, 4 september komt de nieuwe Curaçaose eilandsraad (straks parlement) voor het eerst samen. Het is de bedoeling dan ook al een nieuw […]

1 reactie Lees verder →

Uw nieuwe koninkrijk kome XII: Arubaanse hakken in het zand

door MN 26/08/2010
Thumbnail image for Uw nieuwe koninkrijk kome XII: Arubaanse hakken in het zand

Staatssecretaris Bijlevelds pièce de résistence loopt (weer) een beetje gevaar. De voor het opheffen van de Antillen noodzakelijke wijziging van het Statuut moet door de parlementen van alle drie de landen worden aanvaard. De Nederlandse Staten-Generaal deden dat dit voorjaar, en afgelopen vrijdag accepteerde ook het Antilliaanse Parlement z’n eigen opheffing. Het Arubaanse parlement is […]

1 reactie Lees verder →

Uw nieuwe koninkrijk kome XI: Two down, one to go – and then some

door MN 21/08/2010
Thumbnail image for Uw nieuwe koninkrijk kome XI: Two down, one to go – and then some

Voorpaginanieuws op NOS.nl (in komkommertijd): het parlement van de Antillen is akkoord met z’n eigen opheffing. Tijdens een lange Statenvergadering is gisteravond de landsverordening (formele wet) die de rijkswet tot wijziging van het Statuut aanvaardt, goedgekeurd. Dat gebeurde met een meerderheid van 17 van de 21 stemmen – ruim voldoende. Twee van de tegenstemmers kwamen […]

1 reactie Lees verder →