Hirsch Ballin

Hirsch Ballin: De democratische rechtsstaat is er voor iedereen, of hij is er niet

door GB 15/03/2011

Hirsch Ballin sprak zich deze week in een lezing voor de KNAW uit over de positie van de PVV in de democratische rechtsstaat. Hij is voorstander van onbelemmerde deelneming aan verkiezingen. De PVV mag dus gewoon verkozen worden. Dat neemt hun bedreiging voor de rechtsstaat echter niet weg. Maar waar zit dat dan in? Je mag […]

5 reacties Lees verder →

Grondwet.nl

door GB 01/09/2010

Het staatsrecht is weer een nieuw digitaal speeltje rijker: NederlandseGrondwet.nl. In een ronkende aftrap-speech beloofde Hirsch Ballin: ´toelichting, achtergrond, geschiedenis en politieke context´ bij onze Grondwet. ´U vindt niet alleen de letterlijke tekst van de Grondwet, maar ook de ontwikkeling van alle artikelen van de Nederlandse Grondwet sinds 1798, een overzicht van relevante parlementaire debatten, […]

3 reacties Lees verder →

Hekken rond het anarchistisch domein

door SvdL 10/08/2010

Aan de poorten van vrijplaats internet rammelen overheden. Ze willen binnenkomen om te weten wat. Eenmaal binnen willen ze wat er gebeurt, reguleren. Er is geen grotere kloof waarneembaar dan die tussen de libertijnse oproep uit 1996 van John Perry Barlow om internet vooral aan zichzelf over te laten en het wetsvoorstel van minister Hirsch […]

3 reacties Lees verder →

Herrie in de Senaat V?

door Redactie 15/06/2010
Thumbnail image for Herrie in de Senaat V?

Vandaag vergadert de Eerste Kamer voor het eerst sinds de spraakmakende Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni. Meer dan in voorgaande jaren het geval was zal de aandacht bij de komende formatie uitgaan naar de Senaat en zijn leden. Ga maar na: de voorzitter van de Eerste Kamer heeft netjes zijn – uiteraard vertrouwelijke – advies […]

1 reactie Lees verder →

De opmerkelijke afmars van het wetsvoorstel affectieschade

door PWdH 06/04/2010

Het zit minister Hirsch Ballin niet altijd mee in de Eerste Kamer. Onlangs sneuvelde het wetsvoorstel affectieschade aldaar met 36 tegen 30 stemmen. Dit voorstel beoogde de vergoeding mogelijk te maken van immateriële schade, veroorzaakt door het gewond raken of overlijden van een dierbare. Aanvankelijk ging het om een vast bedrag aan smartengeld – vast te […]

3 reacties Lees verder →

Hirsch Ballin verlaat zijn eigen proefschrift

door GB 26/11/2009

Toen minister Hirsch-Ballin in 1979 (vrijdag 18 mei des namiddags te 4 uur) promoveerde op ‘Publiekrecht en beleid – fundamentele kwesties rondom het functioneren van de WRR’, luidde stelling 10 bij zijn dissertatie: Indien een nieuwe provinciale indeling als die, voorgesteld in de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 22 mei 1978 (14322/14323 […]

1 reactie Lees verder →

Corstens, Gerkens en het ontslag van rechters

door GB 10/11/2009

De president van de Hoge Raad, Corstens, kiest voor een actieve rol in de media. Onlangs stond hij pagina’s-breed in De Pers. Hij probeerde zijn onderscheid aan de man te brengen tussen het ‘niet eens zijn met een rechter’ en de hele rechterlijke macht onderuit halen door te sterke termen te gebruiken. Hij moet daarbij […]

Lees verder →

Ballin strikes back

door GB 09/03/2009

U herinnert zich de kritiek van de Raad voor de Rechtspraak op het wetsvoorstel over taakstraffen nog? Hoofdpunt van kritiek: de rechter moet zoveel mogelijk maatwerk kunnen leveren en Hirsch Ballin moet de rechter daarbij niet willen beperken. Nu is Hirsch Ballin aan zet. Hij stuurt een onderzoek naar de Tweede Kamer: rechters hebben niet […]

Lees verder →

Raad voor de rechtspraak veegt vloer aan met wetsvoorstel

door GB 20/02/2009

Vandaag in het nieuws: de Raad voor de Rechtspraak (niet te verwarren met de Raad voor de Rechtshandhaving) brandmerkt Hirsch Ballin. Hirsch Ballin heeft zich laten opjutten door een TV-programma en gaat met zijn wetsvoorstel ‘over een staatsrechtelijke grens’. Wat is er aan de hand? Inhoudelijk gaat het om een wetsvoorstel waarmee Hirsch Ballin wil […]

1 reactie Lees verder →