Hof van Justitie

Federalist Papers no. 33 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 04/01/2012
Thumbnail image for Federalist Papers no. 33 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

Hamilton behandelt de regel in de ontwerpconstitutie die bepaalt dat de Federale overheid bevoegd is om wetten te maken ten behoeve van de uitoefening van de bevoegdheden die haar in de constitutie zijn gegeven. De ontwerpconstitutie bepaalt verder dat deze wetten van voorrang hebben ten opzichte van de wetten van individuele staten, zolang eerstgenoemde maar in overeenstemming […]

Lees verder →

Boekreview: Europe’s Constitutional Court

door GB 13/08/2010

In de dissertatie van Allard Knook staat deze observatie van prof. Eric Stein uit 1981 centraal: Tucked away in the fairyland Duchy of Luxemburg and blessed, until recently, with the benign neglect by the powers that be and the mass media, the Court of Justice of the European Communities has fashioned a constitutional framework for a federal-type […]

Lees verder →