huisrecht

In dubio pro …?

door GB 11/09/2009

De bescherming van het huisrecht zit in de lift. Dat geldt niet alleen de huisbezoeken in de sociale zekerheid, dat geldt ook het huisrecht van krakers. Althans, de gerechtshoven in Leeuwarden en Arnhem zijn die mening toegedaan. Het gerechtshof in Amsterdam vindt dat de burgemeester gewoon op oude voet mag doorgaan met het op strafrechtelijke […]

1 reactie Lees verder →

Huisbezoeken in de sociale zekerheid I (bevel tot regelgeving)

door GB 22/06/2009

Sinds ongeveer 2004 zijn gemeenten bezig met het afleggen van huisbezoeken bij mensen die een uitkering ontvangen op basis van de WWB. Het doel is om vast te stellen of iemand bijvoorbeeld samenwoont met een ander. Doet hij dat, dan wordt zijn uitkering verlaagd. De uitkering voor een alleenstaande is namelijk meer dan de helft […]

2 reacties Lees verder →

De rechtsstatelijke burgemeester (II)

door LD 03/03/2009
Thumbnail image for De rechtsstatelijke burgemeester (II)

En hoe zit het eigenlijk met de rechtsstatelijkheid van het optreden van burgemeester Cohen van Amsterdam? Vandaag vindt in deze stad weer het halfjaarlijkse ontruimingsrondje plaats. Het ontruimen van een gekraakt pand kan in theorie op twee titels: een civielrechtelijke of een strafrechtelijke. Voor een civielrechtelijke ontruiming is een vonnis van de rechter nodig. De […]

1 reactie Lees verder →