inhuldiging

De evolutie van een eed

door LD 24/04/2013
Thumbnail image for De evolutie van een eed

De afgelopen weken is op dit weblog royaal – excusez le mot – aandacht besteed aan de aankomende beëdiging en inhuldiging van de nieuwe Koning. De meeste bijdragen gingen over de vraag of er een morele, of zelfs juridische plicht bestaat voor Kamerleden om straks in de Nieuwe Kerk een eed af te leggen. Ik […]

Lees verder →

Leed over de inhuldigingseed

door WV 22/04/2013
Thumbnail image for Leed over de inhuldigingseed

Staan de Kamerleden onder een ambtsplicht  om verklaring (‘eed’) af te leggen  tijdens de inhuldigingszitting van de verenigde vergadering van de Staten- Generaal op 30 april? Daarover werd in verschillende kranten gedebatteerd. In totaal zestien Kamerleden gaven de voorzitter van de verenigde vergadering te kennen de eed niet af te willen leggen. Een aantal van […]

4 reacties Lees verder →

Inhuldigen à la Belgique

door LD 19/04/2013
Thumbnail image for Inhuldigen à la Belgique

Van de Belgische Grondwet wordt wel gezegd dat zij respire partout la haine du roi passé et la peur du roi future. Of het waar is, weet ik niet. Feit is wel dat men in België geen warme herinneringen heeft aan de roi passé. Daarmee wordt gedoeld op Koning Willem I, wiens autoritaire bewind mede […]

3 reacties Lees verder →

We voeren de verkeerde discussie!

door CM 09/04/2013
Thumbnail image for We voeren de verkeerde discussie!

De discussie over het al dan niet bestaan van een wettelijke verplichting voor Kamerleden om tijdens de verenigde vergadering van 30 april aanstaande een eed af te leggen zal ná die vergadering nog wel even worden voorgezet. Misschien komen er initiatieven om de Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning – de wet uit 1992, […]

18 reacties Lees verder →

Parlementaire ongehoorzaamheid

door MN 02/04/2013
Thumbnail image for Parlementaire ongehoorzaamheid

Rondom de inhuldiging van de koning worden momenteel allerlei staatsrechtelijke rookgordijnen opgetrokken. Diverse kamerleden voelen er weinig voor een eed of belofte van trouw aan de in te huldigen koning uit te spreken. Ze menen dat ze bij de aanvaarding van hun kamerlidmaatschap voldoende loyaliteit hebben gezworen, of ze hebben republikeinse bezwaren tegen de regeringsvorm. […]

15 reacties Lees verder →