inlichtingenrecht

Een behandelvoorbehoud, wat is dat?

door LD 17/09/2013
Thumbnail image for Een behandelvoorbehoud, wat is dat?

De goedkeuringswet bij het Verdrag van Lissabon heeft een instrument geïntroduceerd dat afwisselend als ‘parlementair behandelvoorbehoud’, ‘parlementair behandelingsvoorbehoud’ of gewoon ‘behandelvoorbehoud’ door het leven gaat. Nadat we in een eerdere bijdrage al stilgestaan hebben bij de subsidiariteitstoets, richten we thans onze aandacht op het behandelvoorbehoud als instrument voor het Nederlandse parlement om invloed op EU-wetgeving […]

4 reacties Lees verder →

Donner en het recht op inlichtingen

door GB 24/03/2011

‘Privé’ is booming in het parlementair stelsel. Eerder probeerde Balkenende de kroonprins er al mee uit de wind te houden. Onlangs moesten de handelsbetrekkingen met Oman via de persoonlijke levenssfeer van de majesteit aan het politieke strijdgewoel onttrokken worden. En nu heeft ook Donner zich erop beroepen, in een poging het kamerlid Schouw van het lijf […]

Lees verder →

Herrie in de Senaat V?

door Redactie 15/06/2010
Thumbnail image for Herrie in de Senaat V?

Vandaag vergadert de Eerste Kamer voor het eerst sinds de spraakmakende Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni. Meer dan in voorgaande jaren het geval was zal de aandacht bij de komende formatie uitgaan naar de Senaat en zijn leden. Ga maar na: de voorzitter van de Eerste Kamer heeft netjes zijn – uiteraard vertrouwelijke – advies […]

1 reactie Lees verder →

Inlichtingenrecht

door MN 05/02/2010

Gemeenteraadsleden hebben recht op inlichtingen van de burgemeester en het college. Daartoe kunnen ze vragen stellen. Het antwoord van de burgemeester of het college is voor alle raadsleden bestemd. Zo wordt een beetje voorkomen dat in de raad ongelijke informatieposities ontstaan. Een beetje, want in de praktijk hebben oppositionele fracties over het algemeen minder toegang […]

2 reacties Lees verder →

Het inlichten van de Kamer

door JAdB 14/01/2010

Een belangrijk punt van kritiek van de commissie Davids (lees hier haar belangrijkste conclusies) is dat de Tweede Kamer onvoldoende is geïnformeerd over een Amerikaans verzoek om militaire steun bij een mogelijke inval in Irak. Balkenende vindt van niet. Voordat men verontwaardigd van de stoel valt van de brutaliteit van de minister-president, is het wellicht […]

2 reacties Lees verder →

De PVV en artikel 68 Grondwet

door GB 10/09/2009

Straks, om half vier, begint de show van Geert Wilders weer. In de Grote Zaal, hier te volgen. Minister van der Laan weigerde op 4 september gegevens te verstrekken over de kosten van (niet-Westerse) allochtonen, althans beantwoordde niet alle door de PVV-fractie gestelde vragen. Wordt nu vervolgd in het plenum. De verdediging van het kabinet […]

3 reacties Lees verder →

Staatsrecht in crisistijd: liegen in de kamer

door GB 11/03/2009

Er bestaat zoiets als ‘talking the economy down’. (Voor WestWingWatchers: het verbod om het R-woord uit te spreken) Om die reden stond Balkenende ons wekenlang uit te leggen hoe makkelijk Nederland de crisis zou kunnen overleven. Totdat die boodschap niet meer houdbaar was, en werd overgeschakeld op het scenario Jaren-30 waar we nog altijd in […]

1 reactie Lees verder →