interpretatie

Alle klokken luiden IV

door JAdB 13/07/2011
Thumbnail image for Alle klokken luiden IV

Vandaag deed de Raad van State uitspraak in de “alle klokken luiden”-zaak. Resultaat: een pastoor mag worden verboden om voor 7:30u zijn klokken al te hard laten luiden. De godsdienstvrijheid staat aan een dergelijk verbod niet in de weg. De Afdeling overweegt: Redelijke uitleg van dit grondwetsartikel brengt met zich dat dit recht niet de vrijheid […]

6 reacties Lees verder →

Maatschappelijke ontwikkelingen en rechtsvorming

door FTG 07/07/2010

David Souter, oud-rechter bij het Amerikaanse Supreme Court stelde in een toespraak de vraag aan de orde of een “plain meaning” interpretatie van de Amerikaanse constitutie een realistische manier van rechtsvinding is. Hij meent van niet. De “plain meaning” interpretatie houdt in dat een rechter kijkt naar de prima-facie betekenis van de constitutie. Deze benadering […]

1 reactie Lees verder →

Rookverbod voorlopig hersteld

door GB 25/02/2010
Thumbnail image for Rookverbod voorlopig hersteld

Het rookverbod voor kleine cafés is weer van kracht; of je personeel hebt telt voorlopig niet meer mee. Dat is de conclusie van de recente uitspraak van de Hoge Raad inzake het rookverbod. De legaliteitsbeginsel-bezwaren die de gerechtshoven in Leeuwarden en Den Bosch zagen, zijn door de Hoge Raad niet over genomen. Wat doet de […]

4 reacties Lees verder →

Dissenting opinions

door GB 28/10/2009

Tussen het bezoek aan de opening van het UK Supreme Court en een rol in een opera dit weekend vonden Anthonin Scalia en Stephen Breyer tijd om publiekelijk met elkaar in discussie te gaan. Het duurt even, maar het is zeer de moeite waard om de beide Supreme Court Justices met elkaar te zien debatteren. […]

1 reactie Lees verder →