Irak

Dibi, Leers & Costa

door GB 16/02/2011

Het gaat lekker, tussen dit kabinet en GroenLinks. Tofik Dibi had gehoord dat er ergens weer uitgeprocedeerde Irakezen op een vliegtuig werden gezet en dus riep bij Leers ter verantwoording tijdens het vragenuurtje. Maar Leers kwam met een goed verhaal en een brief: iedereen had zijn kansen gehad, onder andere om het EHRM te hulp […]

Lees verder →

EHRM matigt interventie t.a.v. uitgeprocedeerde Irakezen

door GB 26/11/2010

Het EHRM heeft – na intern topberaad – laten weten zich niet langer categorisch te verzetten tegen uitzetting van Irakezen. Tevens zullen ze alle toegekende interim measures sinds 22 oktober herbeoordelen. Leers informeerde de kamer per ommegaande. Zoveel had hij wel geleerd van de gang van zaken de vorige keer. Overigens sijpelt inmiddels iets meer […]

2 reacties Lees verder →

Verslag van een spoeddebat

door GB 05/11/2010

Tijdens een spoeddebat ga je onwillekeurig op bijzaken letten. Zoals de gesticulatie. Minister Leers is wat dat betreft een absolute aanwinst. De meeste kamerleden imiteren het aan- en uitklikken van een schemerlamp met een kwestbaar touwtje. Zo niet Leers. Die wrijft in zijn handen, heft ze ten hemel, doet een denkbeeldige vliegtuigdeur dicht en reikt zijn handen ruim […]

Lees verder →

Martelende angst voor de doodstraf

door GB 23/03/2010

Die theedrinkers aan de andere kant van de Noordzee zijn ook niet mis. Hun ‘stevige aanpak’ leverde hen onlangs een veroordeling in Straatsburg op wegens schending van artikel 3 EVRM. In eenvoudig Nederlands: schending van het folterverbod. Het ging echter niet om Abu-Graib-achtige toestanden in Britse cellen, maar om de overdracht van twee Iraakse gevangen, […]

1 reactie Lees verder →

De oude vos

door GB 01/02/2010

De oude vos Tony Blair moest vrijdag voor de Britse Irakonderzoekscommissie verschijnen. De beelden zijn openbaar zodat we het sluitstuk van de politieke verantwoordelijkheid in het Britse Westminster-systeem van dichtbij kunnen volgen. Blair zit tegenover (en lager?) vijf ondervragers en wordt pas binnengeleid nadat de voorzitter de hoorzitting heeft geopend met een paar algemene opmerkingen. […]

1 reactie Lees verder →

Levend volkenrecht

door GB 24/01/2010

Het rapport van de Commissie Davids heeft ten minste dit effect: de beoefenaren van het volkenrecht zien zich gesterkt in hun pogingen de politieke afweging te normeren in plaats van alleen te legitimeren. Dat lijkt mij een terechte conclusie na het lezen van een artikel van Nollkaemper in het NJB. Mede door het hoge juridische […]

3 reacties Lees verder →

Het inlichten van de Kamer

door JAdB 14/01/2010

Een belangrijk punt van kritiek van de commissie Davids (lees hier haar belangrijkste conclusies) is dat de Tweede Kamer onvoldoende is geïnformeerd over een Amerikaans verzoek om militaire steun bij een mogelijke inval in Irak. Balkenende vindt van niet. Voordat men verontwaardigd van de stoel valt van de brutaliteit van de minister-president, is het wellicht […]

2 reacties Lees verder →

Hofstadoperette

door PWdH 13/01/2010

Het viel commissievoorzitter Davids op, hoe snel de premier klaar was met zijn reactie op het rapport over de besluitvorming Irak. Enkele uren volstonden. Hoe zou het zijn gegaan? Het kabinet van de premier heeft daags van te voren bij de commissie geïnformeerd naar de omvang van het rapport, om vervolgens zoveel ambtenaren te recruteren […]

Lees verder →

Conclusies uit het rapport commissie van onderzoek besluitvorming Irak

door JAdB 12/01/2010

Vandaag is het 550 pagina’s tellende rapport van de Commissie Davids gepubliceerd. Vanzelfsprekend heb ik het rapport nog niet kunnen doornemen, maar hieronder volgt een overzicht van de – in mijn ogen – meest belangwekkende conclusies van de commissie. Balkenende is zich pas gaan bemoeien met het dossier Irak toen het regeringsstandpunt al min of […]

2 reacties Lees verder →

Irak-notulen

door GB 10/07/2009

Het Wob-verzoek van RTL om de notulen van de ministerraad rondom de Irak-oorlog openbaar te krijgen, is door de rechtbank Amsterdam afgewezen. De rechtbank had de stukken ingezien en was het met Algemene Zaken eens dat de documenten ‘overwegend persoonlijke beleidsopvattingen bevatten’. RTL had echter nog een bijzonder argument aangevoerd, namelijk dat de ministers zelf […]

Lees verder →