kabinetsformatie

Di Rupo formateur

door WVDB 17/05/2011
Thumbnail image for Di Rupo formateur

Na enkele maanden geleden een preformateurschap helaas niet tot een goed einde te hebben gebracht, springt Di Rupo nu toch het diepe in. Het communiqué van het Paleis van maandagavond stelt hem aan als formateur. Opmerkelijk is dat over een staatshervorming of onderhandelingen hiertoe niet gesproken wordt (lees hier het communiqué). De formateur wordt belast […]

1 reactie Lees verder →

De taaiheid van de kabinetsformatie

door Ingezonden 16/05/2011

Op de website van D66 verscheen op 22 april onder de kloeke kop ‘Kabinetsformatie wordt democratischer’ de aankondiging van een voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer van de Kamerleden Schouw en Van der Ham (Kamerstuknummer 32759). Mogelijk door het Kamerreces is er nog weinig media-aandacht geweest voor dit voorstel. […]

0 reacties Lees verder →

Verslag conferentie kabinetsformatie

door GB 26/04/2011

Afgelopen woensdag belegde de Staten-Generaal een miniconferentie over kabinetsformaties in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. Er was nogal wat staatsrechtelijk kaliber uitgerukt, waardoor het aardig werd om de interactie met de actieve politici te bestuderen. Het ging meteen al mis toen Mariette Hamer de termijn waarin de Kiesraad de verkiezingsuitslag officieel vaststelt en de oude kamer de […]

1 reactie Lees verder →

What’s in the cloud: regeer- en gedoogakkoord

door AM 02/10/2010

Dit plaatje stelt het regeerakkoord voor, gecondenseerd in een ‘word cloud’. Het plaatje is gecorrigeerd voor veelvoorkomende Nederlandse woorden en de termen ‘kabinet’, ‘komt’, ‘september’, ‘concept’, ‘jaar’ en ‘voorstel’. Voor een grotere versie zie hier. Voor de word cloud van het gedoogakkoord, zie hier. In een ‘vergelijking-in-een-oogopslag’ die deze word clouds mogelijk maken is het taalgebruik […]

0 reacties Lees verder →

Het geheim van Noordeinde: wie formuleert de informatieopdracht?

door MN 08/09/2010
Thumbnail image for Het geheim van Noordeinde: wie formuleert de informatieopdracht?

Vice-president van de Raad van State Tjeenk Willink is in deze kabinetsformatie voor de tweede keer aangewezen om de koningin te informeren over de stappen die gezet moeten worden. Bij het verlaten van het paleis, dinsdagavond, gaf hij een korte toelichting op zijn opdracht aan journalisten. In een geluidsfragment, te beluisteren bij de NOS, vertelt […]

8 reacties Lees verder →

Synopsis van een mislukte formatie: Rationele actoren

door SvdL 07/09/2010

Afgelopen week zal de geschiedenis in gaan. Hoe, is nu nog niet precies te zeggen. Dat ligt aan de framing van de mislukte formatie over rechts. Als voorschot op de onvermijdelijke Andere Tijden die er zeker gaat komen, schrijf ik, parallel aan de voortrazende actualiteit, drie opzetten voor een historische reconstructie. Als basis dient de […]

2 reacties Lees verder →

Gastpost: Zo vader, zo zoon – over Andre en Piet Hein Donner

door Redactie 07/09/2010

De gastpost van vandaag wordt verzorgd door prof. mr. D.J. Elzinga, hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Andre Donner kwam in de jaren tachtig van de vorige eeuw van het Europese Hof naar onze vakgroep Staatsrecht in Groningen toen ik daar jong medewerker was en hij werd – in zijn tweede hoogleraarsloopbaan – mijn co-promotor […]

5 reacties Lees verder →

Column: Het Rechtse Taboe

door Redactie 05/09/2010

Onderhandelaar Klink heeft een grote fout gemaakt door in een brief aan zijn fractievoorzitter en partijvoorzitter te refereren aan wat in de informatiebesprekingen zou zijn uitgewisseld. Hoeveel onderhandelingsstof bevat die brief? Zegge en schrijve vier van de achttien alinea’s, om precies te zijn: de zesde tot en met de negende. Ze gaan over de wijze […]

0 reacties Lees verder →

A Bit Rich

door JU 04/09/2010

‘Exit Klink en Koppejan’. Samengevat was dat volgens GB gisteren de enige manier om Wilders en Rutte nog gerust te stellen. Nog diezelfde dag blijkt Wilders de banenmachine van het CDA niet af te wachten. Het argument dat de CDA-achterban wekenlang zoet moest houden:‘wacht de onderhandelingen af en oordeel dan’, was niet alleen voor die achterban moeilijk […]

2 reacties Lees verder →

Hiërarchie

door MN 19/08/2010

Prof. Peters is een gewaardeerd columnist op deze site. Ik heb dan ook even geaarzeld bij het plaatsen van dit berichtje. Maar zijn opmerkingen in Trouw van 18 augustus jl. geven toch echt aanleiding tot een reactie. Dat past ook wel in een debat. Vooropgesteld: ik ga er van uit dat Trouw een correcte weergave […]

8 reacties Lees verder →