Landelijk bureau Bibob

De Wet Bibob: het bestuur als rupsje nooitgenoeg

door AT 28/03/2012
Thumbnail image for De Wet Bibob: het bestuur als rupsje nooitgenoeg

Op 20 maart jongstleden is heeft de Tweede Kamer de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob aangenomen. De wet maakt een eind aan enkele weeffouten in de Wet Bibob, zoals de rare beperking van het inzagerecht van de aanvragers die geconfronteerd worden met een hen onwelgevallig Bibob-advies en de wat onthande positie van de bezwaarcommissie die ook […]

3 reacties Lees verder →

Inzagerecht van Bibob-adviezen – een verzuchting

door JAdB 22/09/2010

Een verzuchting van mijn kant. Van de week mocht ik weer eens een Bibob-advies inzien. Voor degenen die het nog niet weten: als een bestuursorgaan een vergunningaanvrager/houder niet vertrouwt, kan hij het Landelijk Bureau Bibob vragen om een advies op te stellen waarin wordt ingegaan op de vraag of ernstig gevaar bestaat de vergunning zal […]

6 reacties Lees verder →

Update ministerraad 28 mei 2010

door GB 29/05/2010

Vorige week namen Balkenende en de parlementaire pers afscheid van elkaar op de persconferentie. De ministerraad zou nog wel bij elkaar komen, maar met het oog op de verkiezingen gingen de luiken dicht. Desondanks verscheen er  – opmerkelijk, eigenlijk – een hele serie persberichten. Hoe de ministers herinnerd willen worden? Binnen de marges van de spindoctors zo: […]

1 reactie Lees verder →

Aansprakelijkheid na fout Bibob-advies

door AT 16/03/2010

Bestuursorganen die zich baseren op foute adviezen kunnen eigenlijk alleen maar foute besluiten nemen. Toen het Landelijk Bureau Bibob de burgemeester van Groningen adviseerde dat ernstig gevaar bestond dat een vergunninghouder zijn vergunning voor de exploitatie van een aantal prostitutiepanden zou misbruiken voor het verrichten van criminele activiteiten, trok burgemeester Wallage de vergunning in. Dit […]

1 reactie Lees verder →