legaliteitsbeginsel

Nu ook al geen wettelijke grondslag voor aanspreektitel rechters!

door LD 21/02/2013
Thumbnail image for Nu ook al geen wettelijke grondslag voor aanspreektitel rechters!

Recentelijk schreef ik op dit weblog een stukje over de aanspreektitel van de vrouw van onze toekomstige Koning, de Wet lidmaatschap koninklijk huis uit 2002 en de vraag of deze wet in de weg staat aan het verlenen van de aanspreektitel ‘koningin’ aan Máxima Zorreguieta. De bijdrage leidde tot interessante reacties. Eén lezer merkte op […]

2 reacties Lees verder →

Wederrechtelijkheid bij het Kraakverbod II

door PJK 25/10/2010

Een aantal weken geleden beschreef ik op dit blog een aantal haken en ogen van de ‘Wet kraken en leegstand’. En wat is er mooier dan je quasi-academische hersenspinsels vervolgens getoetst zien worden door de voorzieningenrechter! Afgelopen week deed de Amsterdamse voorzieningenrecht uitspraak in een kort geding van (kunst)collectief ‘Schijnheilig’ waarin ondermeer werd aangevoerd dat […]

2 reacties Lees verder →

NEN-normen in het Bouwbesluit, (on)verbindend?

door JAdB 18/03/2010

De rechtbank ‘s-Gravenhage oordeelde in haar uitspraak van 31 december 2008 dat NEN-normen, waarnaar in het Bouwbesluit wordt verwezen, een algemeen verbindend karakter hebben. Om in werking te kunnen treden dienen zij daarom op de juiste wijze te worden bekendgemaakt.  Dat is echter niet gebeurd, zodat de NEN-normen nooit in werking zijn getreden en er […]

6 reacties Lees verder →

Rookverbod voorlopig hersteld

door GB 25/02/2010
Thumbnail image for Rookverbod voorlopig hersteld

Het rookverbod voor kleine cafés is weer van kracht; of je personeel hebt telt voorlopig niet meer mee. Dat is de conclusie van de recente uitspraak van de Hoge Raad inzake het rookverbod. De legaliteitsbeginsel-bezwaren die de gerechtshoven in Leeuwarden en Den Bosch zagen, zijn door de Hoge Raad niet over genomen. Wat doet de […]

4 reacties Lees verder →