machtenscheiding

Dubbele taak Raad van State is zo gek nog niet

door MN 29/11/2011
Thumbnail image for Dubbele taak Raad van State is zo gek nog niet

Twee weken geleden, tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 2012, heeft de Tweede Kamer de motie-Taverne aangenomen. Adviseren over wetgeving en het beslechten van geschillen zijn verschillende taken die, volgens de motie, niet in één orgaan behoren te zijn ondergebracht. Door dat wel te doen riskeert Nederland een veroordeling […]

10 reacties Lees verder →

Hoge Raad geeft vrijbrief voor parlementaire scheldpartijen

door MN 21/06/2011
Thumbnail image for Hoge Raad geeft vrijbrief voor parlementaire scheldpartijen

In de week waarin onduidelijkheid ontstond over de vraag of Joran van der Sloot beschuit met muisjes uit moet delen in zijn Peruaanse gevangenis (het gerucht dat hij vader zou zijn geworden, wordt inmiddels ontkend), heeft de Hoge Raad een andere majeure Arubaanse kwestie afgehandeld: parlementariërs mogen elkaar tijdens het debat voor rotte vis uitschelden, […]

1 reactie Lees verder →

‘Gerechtsbesturen kort houden’

door GB 14/09/2010

Paul Scholten verdedigde in zijn Algemeen Deel uit 1931 de stelling dat een rechterlijke uitspraak uiteindelijk ook een ‘sprong’ is: een besluit van de rechter welke argumenten het meest overtuigend zijn en welke oplossing het meest rechtvaardig. Scholten probeert zich daarna meteen te verweren tegen het verwijt van willekeur. ‘Ik beroep mij op ieder die […]

Lees verder →

Raad van State 2.0

door LD 23/04/2010
Thumbnail image for Raad van State 2.0

Afgelopen dinsdag nam de Eerste Kamer met algemene stemmen wetsvoorstel 30585 tot herstructurering van de Raad van State aan. Het algemene gevoelen bij de Senatoren was dat het wetsvoorstel niet denderend in elkaar stak, maar toch als een verbetering tot opzichte van de huidige wettelijke regeling moet worden gezien. Het debat en vooral de aangenomen […]

2 reacties Lees verder →