madison

Federalist Papers no. 41: General View of the Powers Conferred by the Constitution

door JAdB 08/01/2017
Thumbnail image for Federalist Papers no. 41: General View of the Powers Conferred by the Constitution

Dat staande legers “een dingetje” waren voor de Founding Fathers blijkt ook weer uit Federalist Paper nummer 41. Nummers 8, 24, 25, 26, en 29 gingen er al over. James Madison herhaalt het bekende stramien: een staand leger is nu eenmaal nodig om de Verenigde Staten te beschermen tegen binnenlandse en buitenlandse gevaren. De volksvertegenwoordiging […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 39 – Conformity of the Plan to Republican Principles

door JAdB 23/05/2014
Thumbnail image for Federalist Papers no. 39 – Conformity of the Plan to Republican Principles

Dit paper begint met de vaststelling dat het plan voor de nieuwe constitutie een republiek karakter moet hebben. Zo niet, dan moet het worden verlaten. Madison verstaat onder republiek: een natie waarin de overheid haar macht direct of indirect ontleent aan het volk. Degenen die deze macht daadwerkelijk uitoefenen dienen dus verkozen te worden door […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 38 – The same subject continued, and the incoherence of the objections to the new plan exposed

door JAdB 29/01/2014
Thumbnail image for Federalist Papers no. 38 – The same subject continued, and the incoherence of the objections to the new plan exposed

De tegenstanders van de voorgestelde constitutie van de VS gingen, net zoals de schrijvers van de Federalist Papers, verscholen achter kleurrijke pseudoniemen: Brutus, Cato, The Federalist Farmer. De boodschap die uit die pseudoniemen opgemaakt kan worden is duidelijk: zuiver in de leer (Cato), tegen overheersing (Brutus), en voor het volk (Federalist Farmer).  Hoe mooi het […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 37 – Concerning the Difficulties of the Convention in Devising a Proper Form of Government

door JAdB 29/11/2013
Thumbnail image for Federalist Papers no. 37 – Concerning the Difficulties of the Convention in Devising a Proper Form of Government

Misschien is een fatsoenscommissie nog niet eens zo’n slecht idee. Madison constateert dat belangrijke zaken vaak niet worden onderworpen aan een zorgvuldige beschouwing. Integendeel zelfs. Naarmate het belang van de te bespreken kwestie toeneemt, vermindert de vereiste zorgvuldigheid (“the spirit of moderation”). Dat belangrijke kwesties worden beoordeeld en afgehandeld aan de hand van de onderbuik […]

1 reactie Lees verder →