ministerraad

Donner slijpt de messen

door MN 17/10/2011
Thumbnail image for Donner slijpt de messen

Het SP-kamerlid Van Raak heeft geheime stukken van een man in een lange regenjas gekregen en probeerde tevergeefs premier Rutte daarom te laten bedelen. Het ging om aantekeningen die de Curaçaose Gevolmachtigde Minister Osepa had gemaakt tijdens de rijksministerraad van 4 oktober jongstleden. Tijdens die vergadering is gesproken over de ruzie tussen de president van de […]

2 reacties Lees verder →

Lekt Timmermans uit de ministerraad?

door GB 24/02/2011

Frans Timmermans liep gisteren lekker leeg in De Wereld Draait Door. De nachtkijkers die Nederland aan Libië geleverd heeft waren niet het idee van de PvdA; de PvdA bewindslieden waren tegen. Timmermans levert ook nog even het argument van Verhagen om het wel te doen erbij: als Libië echt kon helpen in de strijd tegen […]

2 reacties Lees verder →

Column Jit Peters: Minder ministers, meer macht ambtenaren

door Redactie 30/08/2010

Wat er precies bekokstoofd wordt in de formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV blijft voorlopig ongewis maar de uitkomst levert waarschijnlijk op dat een akkoord wordt bereikt dat men wel met minder ministers toekan. Net zoals het samenvoegen van departementen zit dat in de lucht. Het schijnt dat daarover met paarsplus partijen ook wel te […]

2 reacties Lees verder →

Initiatiefrecht in de ministerraad

door GB 18/02/2010

Bos bazuint rond dat hij vrijdag in de ministerraad een besluit wil nemen over Uruzgan. Rouvoet liet echter weten dat hij dat nog niet zo snel zag gebeuren. Kan Bos eigenlijk besluitvorming in de ministerraad juridisch afdwingen? Hieronder is daarvoor gekeken naar het Reglement van Orde van de Ministerraad, de toelichting daarop en de Aanwijzingen. […]

Lees verder →

Artikel 272 Wetboek van strafrecht – mag je lekken uit de ministerraad?

door WV 30/09/2009

We hebben in Nederland een heus verbod op uit de school klappen. Artikel 272 Wetboek van Strafrecht. Het eerste lid daarvan luidt: ‘Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, […]

3 reacties Lees verder →