Montana

Montana’s directe dialoog

door GB 07/09/2010

Een van de bezwaren tegen constitutionele toetsing is dat een vlijtig aan de Grondwet toetsende rechter de gewone wetgever min of meer buiten spel zet. Om een op de Grondwet berustend oordeel van de rechter aan te pakken, moet in de regel de Grondwet zelf gewijzigd worden. Dat is in toenemende mate te uitzichtloos om […]

Lees verder →