Noord-Holland

Rood blanco blauw

door GB 24/05/2011
Thumbnail image for Rood blanco blauw

Kan D66 nog wat? Alleen ten koste van de heldere toepassing van het kiesrecht of ten koste van de waardige reactie van Wim Cool. Het relevante staatsrecht begint bij artikel T8 lid 3 Kieswet: Voorts is ongeldig de stem die niet als blanco wordt aangemerkt, maar waarbij de kiezer op het stembiljet niet, door het […]

23 reacties Lees verder →

Stop het gezwel dat ‘verantwoordelijkheid nemen’ heet

door GB 19/06/2009

In het NRC-Handelsblad haalt prof. Vis nog even uit naar het College van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland. Kern van zijn bezwaren: ‘‘Verantwoordelijkheid nemen’ door demissionair te worden is een staatsrechtelijk gezwel dat niet past in onze constitutie. Politieke discussie met demissionaire ambtsdragers is zinloos. De sanctie op onjuiste verantwoording wordt op voorhand krachteloos. Dat mag […]

Lees verder →

Bond tegen gedwongen vertrek

door GB 12/06/2009

De hoeders van het decentralisatierecht leiden als zodanig doorgaans een een kabbelend bestaan in de regionale pers. Corruptieschandaal in Delft? ‘De gemeente Delft heeft in deze zaak buitengewoon merkwaardig gehandeld. En dan druk ik me nog zacht uit,’ aldus de prof. Elzinga in AD Delft . Crisis in Deventer? ‘Tamelijk uitzonderlijk,’ aldus prof. Engels in […]

1 reactie Lees verder →