onderdelenfuik

Het korte leven van de onderdelenfuik (in het milieurecht)

door JAdB 12/03/2011

Artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat een formeel ontvankelijkheidsvereiste voor het beroep bij de bestuursrechter: degene die (verwijtbaar) geen bezwaar, administratief beroep, of een zienswijze heeft ingediend tegen een bepaald besluit, kan daartegen ook geen beroep bij de bestuursrechter indienen. Dat ook het niet indienen van een zienswijze kan leiden tot niet-ontvankelijkheid […]

1 reactie Lees verder →