onderwijs

Subsidieverlening in het onderwijs

door JAdB 26/07/2017

De Islam en onderwijs. Een (voor juristen) interessante combi, als we af mogen gaan op de rechtspraak van de afgelopen paar weken. Vandaag heeft de Afdeling de staatssecretaris verplicht bekostiging te verstrekken aan een school die volgens de staatssecretaris niet zal kunnen voldoen aan haar subsidieverplichtingen, omdat het bestuur IS-sympathisant is. Van een dergelijke school […]

2 reacties Lees verder →

Grondwetsontwijking en onderwijskwaliteitstoezicht

door JAdB 15/05/2014
Thumbnail image for Grondwetsontwijking en onderwijskwaliteitstoezicht

Artikel 23 van de Grondwet geeft vrij eenvoudig aan hoe de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt. In beginsel is dit een aangelegenheid van de scholen, maar de wet mag aan deze vrijheid beperkingen stellen. Dat gebeurt door middel van de eisen van deugdelijkheid, op de naleving waarvan de inspectie toeziet. De wetgever doet echter […]

1 reactie Lees verder →

Herinterpretatie van art. 23 Grondwet – deel I

door JAdB 27/09/2013
Thumbnail image for Herinterpretatie van art. 23 Grondwet – deel I

In april 2012 gaf de Onderwijsraad advies over artikel 23 Grondwet. De Kamer vroeg hem een “gezaghebbende interpretatie” van deze bepaling te geven, zodat het debat hieromtrent aan transparantie en coherentie kan winnen. Eens in de zoveel tijd komt de Onderwijsraad met zo’n interpretatie, die al dan niet door de wetgever wordt overgenomen. Dat de […]

4 reacties Lees verder →

Ibn Ghaldoun moet blijven (?)

door JAdB 13/09/2013
Thumbnail image for Ibn Ghaldoun moet blijven (?)

De korte samenvatting van het inspectierapport over scholengemeenschap Ibn Ghaldoun: het is er een zooitje. Het sinds anderhalf jaar geïnstalleerde nieuwe bestuur doet zijn best en heeft ook wel wat verbeteringen teweeg gebracht, maar alle inspanningen ten spijt: binnen twee jaar gaat het onderwijs er waarschijnlijk niet duurzaam op vooruit. De fundering is te verrot. […]

10 reacties Lees verder →

Minder zeuren, harder werken

door SvdL 26/01/2011

Luidkeels protesterende studenten en ingetogen hoogleraren in toga tastten afgelopen weekeinde ons gezond verstand aan. Er klopt geen bal van hun vrees dat de aangekondigde bezuinigingen op het onderwijs de kwaliteit aantast. En nog minder van de ‘subsidie’ die studenten krijgen om later, in goede banen, een fors inkomen te toucheren. Hoe hoger de kwaliteit […]

5 reacties Lees verder →

Gemakkelijke meningen: onderwijs in actie

door PWdH 19/01/2011

Deze week komt het onderwijs in actie tegen de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet, culminerend in een demonstratie van de universiteiten aanstaande vrijdag, inclusief hoogleraren in toga. Er valt inderdaad veel voor te zeggen dat in tijden van crisis niet op onderwijs bezuinigd zou moeten worden. Zeker niet vanuit het historisch perspectief dat over de afgelopen dertig […]

4 reacties Lees verder →

Boekreview: studierechten in het wetenschappelijk onderwijs

door GB 12/03/2010

In de categorie ‘Wat doet Man bijt Hond met dit nieuws’: Job Cohen studeerde publiekrecht in Groningen en promoveerde in Leiden in de rechtsgeleerdheid. Het proefschrift zelf heb ik nog niet gelicht, maar er bestaat op internet wel een vrij uitgebreide bespreking uit Recht en Kritiek uit 1982. Die hebben het over ‘een systematiese studie’ […]

1 reactie Lees verder →

We barsten uit onze voegen

door PWdH 02/09/2009

Wat is er mis met het hoger onderwijs? De peiling in de rechterkolom loopt nog: we zullen het spoedig weten. Volgens de bevoegde minister Plasterk dreigt het stelsel van hoger onderwijs (universiteiten en hbo’s) aan overbevolking te bezwijken, nu 47% van de jongeren het hoger onderwijs haalt tegen 5% in de jaren vijftig. Studenten anno […]

Lees verder →

De jeugd van tegenwoordig

door FTG 11/08/2009

We leven in barre tijden. De jeugd van tegenwoordig is bandeloos en heeft geen ontzag meer voor autoriteit. Op sommige universiteiten schijnen de studenten zelfs docenten te tutoyeren. Geen wonder dat de criminaliteitscijfers omhoog schieten! In de voortreffelijke bundel Afscheid van Leiden merkt Karel van het Reve op dat dit type uitspraak, dat de jeugd […]

Lees verder →