onverbindend verklaren

NEN-normen in het Bouwbesluit, (on)verbindend?

door JAdB 18/03/2010

De rechtbank ‘s-Gravenhage oordeelde in haar uitspraak van 31 december 2008 dat NEN-normen, waarnaar in het Bouwbesluit wordt verwezen, een algemeen verbindend karakter hebben. Om in werking te kunnen treden dienen zij daarom op de juiste wijze te worden bekendgemaakt.  Dat is echter niet gebeurd, zodat de NEN-normen nooit in werking zijn getreden en er […]

6 reacties Lees verder →