openbaarheid

Hoezo, ‘open overheid’?

door Ingezonden 02/03/2015
Thumbnail image for Hoezo, ‘open overheid’?

Het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) zal op termijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen. Het doel van deze nieuwe wet is – aldus de memorie van toelichting – om overheden en semi-overheden transparanter te maken, om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur […]

Lees verder →

De Wob-koning

door JAdB 21/09/2012
Thumbnail image for De Wob-koning

De persvrijheid wordt bedreigd door de door Minister Spies voorgenomen wijziging van de Wob, aldus een aantal persorganisaties. De minister vindt namelijk dat in tijden van bezuiniging bestuursorganen niet al te veel tijd moeten besteden aan de afhandeling van Wob-verzoeken; dat zou te veel geld kosten. Terecht merken de organisaties op dat dat een gevaarlijke […]

3 reacties Lees verder →

Euthanasiedebat Tweede Kamer in beslotenheid verder

door GB 15/02/2011

Burgerinitiatieven zijn redelijk zeldzaam. Maar er loopt er weer een: de ‘initiatiefgroep’ Uit Vrije Wil wil een ‘voltooid leven’ ook in biologisch opzicht kunnen afronden. Ze proberen daarvoor een wetsvoorstel op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. En dat ligt op schema: woensdagmiddag vergadert de voortouwcommissie Veiligheid en Justitie erover, samen met de […]

6 reacties Lees verder →