Opstelten

EVRM-brief: ‘meedenken met de oplossing voor andere landen’

door GB 05/10/2011

Minister Opstelten heeft de Tweede Kamer bericht omtrent het regeringsstandpunt over het EVRM en het EHRM. Dat is deze dagen een heikel onderwerp. Deels omdat het hof tegenwoordig als een soevereiniteits-vijandig-Fremdkörper wordt beschreven, maar vooral omdat het Hof de macht heeft om hier vliegtuigen met teruggestuurde Irakezen aan de grond te houden. Dat is de […]

4 reacties Lees verder →

Wetsvoorstel minimumstraffen

door Ingezonden 29/03/2011
Thumbnail image for Wetsvoorstel minimumstraffen

Afgelopen week stuurde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het langverwachte wetsvoorstel naar de Tweede Kamer inzake de invoering van minimumstraffen voor recidiverende misdadigers. Daarnaast heeft de minister de Kamer laten weten de mogelijkheden te onderzoeken om alcohol- en drugsgebruik als strafverzwarende omstandigheid bij geweldsdelicten wettelijk te verankeren. De verharding van het Nederlandse strafklimaat lijkt […]

1 reactie Lees verder →

Voortaan voor iedereen die straf verdient: een schikking

door PJK 24/03/2011

Interessant optreden van de Minister van Justitie deze week in een debat over de ‘megaschikkingen’ in de bouwfraude. Enkele kamerleden vragen om een meer publieke bestraffing van bedrijven die zich schuldig maken aan fraude. De SP stelt voor deze niet langer te schikken, het CDA vraagt om een publieke schuldbekentenis van de bouwbedrijven voordat er […]

4 reacties Lees verder →

Visumplicht voor Turkse zelfstandigen en artikel 94 Grondwet

door Ingezonden 28/02/2011

Voor Turkse zelfstandigen die naar Nederland willen komen, geldt een visumplicht. Dat willen de ministers Rosenthal en Leers koste wat het kost zo houden. Dat blijkt uit een brief van 28 januari 2011 aan de Tweede Kamer. Deze brief volgt op een spoeddebat in maart 2009 naar aanleiding van arrest Soysal. Dit arrest van het […]

8 reacties Lees verder →