overheidsaansprakelijkheid

Urgenda had slechts gelijk moeten krijgen

door Redactie 30/06/2015
Thumbnail image for Urgenda had slechts gelijk moeten krijgen

Wat velen hoopten maar weinigen verwachtten gebeurde toch: Urgenda won de rechtszaak. En niet zo’n beetje ook. De milieugroepen zelf hadden realistisch ingezet op zogenaamde ‘verklaringen voor recht’ dat de Staat onrechtmatig handelt door de emissie van CO2 onvoldoende te in te perken. Zo wilden zij de politiek aansporen meer te doen. Maar de Haagse […]

2 reacties Lees verder →

De gebrekkigheid van een verschoven veendijk: epiloog (?)

door PWdH 03/06/2014
Thumbnail image for De gebrekkigheid van een verschoven veendijk: epiloog (?)

Een tijdje geleden berichtten we op dit blog over de zaak van de verschoven veendijk te Wilnis. De gemeente De Ronde Venen sprak het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht aan tot vergoeding van de schade als gevolg van de dijkverschuiving, waarbij een meter water kwam te staan in een Wilnisser woonwijk. De gemeente baseerde haar […]

3 reacties Lees verder →

Stemfie is (toch) onrechtmatig – een oproep tot actie op 22 mei 2014

door WV 19/05/2014
Thumbnail image for Stemfie is (toch) onrechtmatig – een oproep tot actie op 22 mei 2014

Een vreemde uitspraak die uitspraak van de Vz. Rechtbank den Haag in kort geding over de aanvaardbaarheid van stemfies (opnamen met smartphones in het stemhokje). De media pakten het op als: ‘stemfies mogen van de rechter’. Dat is een beetje kort door de bocht. Als je de uitspraak goed bestudeert, zie je dat de rechter erg […]

Lees verder →

Prostitutievergunningen, overheidsaansprakelijkheid en het belang van het belanghebbendebegrip

door PWdH 10/04/2014
Thumbnail image for Prostitutievergunningen, overheidsaansprakelijkheid en het belang van het belanghebbendebegrip

Zoals bekend is prostitutie sinds enige tijd gelegaliseerd en kun je dus ‘gewoon’ een exploitatievergunning voor een prostitutiepand aanvragen bij de gemeente. Een gewone branche zal de prostitutie echter nooit worden. Om te voorkomen dat mensenhandelaars, witwassers en andere duistere figuren met de zegen van het gemeentebestuur een bordeel kunnen openen, gaan burgemeesters niet over één nacht ijs. Ze voeren bijvoorbeeld […]

2 reacties Lees verder →

Procederen voor een beter klimaat I

door PWdH 24/12/2013
Thumbnail image for Procederen voor een beter klimaat I

Twintig graden met kerst in New York: zou het klimaat dan toch echt veranderen? Aan grillig weer geen gebrek de laatste jaren en feit is dat we in de afgelopen decennia veel koolstofdioxide hebben uitgestoten. In een ultieme poging de politiek in beweging te brengen om die uitstoot terug te dringen, heeft de stichting Urgenda […]

1 reactie Lees verder →

Corallo vangt bot

door LD 04/02/2013
Thumbnail image for Corallo vangt bot

Francesco Corallo is een op Sint Maarten wonende Nederlander met Italiaanse roots. Tot 21 september 2011 had hij tevens de Italiaanse nationaliteit. Hij is een bekende van de (inmiddels voormalige) minister-president van Curaçao, de niet geheel onomstreden Gerrit Schotte. Schotte heeft voor Corallo een ‘niet nader genoemde belangrijke institutionele functie’ in de aanbieding. Welke functie […]

Lees verder →

Vrijblijvend experimenteren met vrije prijsvorming

door PWdH 13/12/2012
Thumbnail image for Vrijblijvend experimenteren met vrije prijsvorming

Tegenstanders van marktwerking in de zorg hadden deze zomer reden voor een feestje. Tweede Kamerleden stonden in de rij om het ‘Experiment vrije prijsvorming mondzorg’ na een half jaar de nek om te draaien, toen de vrijgelaten tandartstarieven prompt met 6,1 procent stegen. Dat deze meting slechts de eerste drie maanden betrof en de tarieven […]

2 reacties Lees verder →

Hoe dichter bij Dordt…

door PWdH 06/12/2012
Thumbnail image for Hoe dichter bij Dordt…

Rottende palen jagen bewoners van het ‘aandachtsgebied funderingsproblematiek’ in de gemeente Dordrecht op kosten. Met de houten palen waarop hun huizen zijn gebouwd is niets mis, zolang ze onder water staan. Komen deze palen echter droog te staan, doordat het grondwaterniveau daalt dan beginnen zij te rotten en kunnen op langere termijn problemen met het dragend […]

Lees verder →

Het bluswater van Chemie-Pack

door PWdH 29/10/2012
Thumbnail image for Het bluswater van Chemie-Pack

Om de rubriek overheidsaansprakelijkheid weer eens af te stoffen: hoe liep het af met het bluswater van Chemie-Pack? Na de bekende brand sommeert de gemeente Moerdijk Chemie-Pack haar eigen en omliggende bedrijfsterreinen schoon te maken. Chemie-Pack schakelt hiervoor het bedrijf Wilchem in, dat 1.330 ton zwaar verontreinigd bluswater afvoert en opslaat in een gehuurd schip, de ‘Pafos’. Hoewel […]

6 reacties Lees verder →

Aansprakelijkheid toezichthouders en handel met voorwetenschap

door PWdH 13/01/2012
Thumbnail image for Aansprakelijkheid toezichthouders en handel met voorwetenschap

Zijn DNB en AFM aansprakelijk voor de schade van twee bestuurders van een bank, die door de bank zijn ontslagen na aanwijzingen van de toezichthouders, als die aanwijzingen door de bestuursrechter worden teruggedraaid wegens een motiveringsgebrek? Waarom niet. Maar is dat ook zo wanneer aanleiding voor die aanwijzingen een strafrechtelijk onderzoek was naar handel met voorwetenschap […]

Lees verder →