Plasterk

Het ministerschap van Plasterk is een fiasco

door DJE 07/09/2017
Thumbnail image for Het ministerschap van Plasterk is een fiasco

Bij het aantreden van Ronald Plasterk praatte ik de aanstaande minister bij over de staat van openbaar bestuur en de uitdagingen die aanstaande waren. In dat gesprek passeerden vele thema’s de revue, maar een belangrijk accent vormde de toen komende decentralisaties. Ik adviseerde de minister om tijdens het constituerend beraad van het nieuwe kabinet flink […]

1 reactie Lees verder →

Oplossing voor Wob-graaien

door JAdB 10/07/2014
Thumbnail image for Oplossing voor Wob-graaien

Als een bestuursorgaan niet op tijd een besluit op een aanvraag neemt, moet het daarvoor boeten. Of beter: een dwangsom betalen. Dat geldt ook als niet tijdig een besluit wordt genomen naar aanleiding van een Wob-aanvraag. De beslistermijn daarvoor is maximaal acht weken vanaf de ontvangst van de aanvraag. Het probleem met Wob-verzoeken is echter […]

6 reacties Lees verder →

We barsten uit onze voegen

door PWdH 02/09/2009

Wat is er mis met het hoger onderwijs? De peiling in de rechterkolom loopt nog: we zullen het spoedig weten. Volgens de bevoegde minister Plasterk dreigt het stelsel van hoger onderwijs (universiteiten en hbo’s) aan overbevolking te bezwijken, nu 47% van de jongeren het hoger onderwijs haalt tegen 5% in de jaren vijftig. Studenten anno […]

Lees verder →