politie

De Nationale ombudsman: eerste hulp bij politie

door CM 21/06/2012
Thumbnail image for De Nationale ombudsman: eerste hulp bij politie

Hyperigheid en hijgerigheid. Helaas zijn dit twee aan elkaar verwante beroepsziekten waar veel Tweede Kamerleden aan lijden. Symptomen zijn onder meer het stellen van Kamervragen over arresten van de Hoge Raad die men niet (goed) heeft gelezen of het zonder deugdelijk feitenonderzoek onderuit schoffelen van de Eerste Kamer, dan wel individuele senatoren. Het gaat om […]

3 reacties Lees verder →

Over pannenkoeken en mierenneukers

door CM 16/05/2012
Thumbnail image for Over pannenkoeken en mierenneukers

Sommige arresten van de Hoge Raad zijn alleen al door hun roepnaam onsterfelijk geworden. Denk aan het ‘Koperen centen en sassafras-arrest’ (poging tot moord met een aftreksel van centen vermengd met sassafras), het Hoornse taart-arrest (door een giftige taart sterft niet het beoogde slachtoffer, maar diens vrouw) of het arrest Baliekluivers (over hangjongeren uit de […]

8 reacties Lees verder →

Raadsman bij politieverhoor

door GB 02/07/2009
Thumbnail image for Raadsman bij politieverhoor

Hoe dat precies inhoudelijk zit met die raadsman bij het politieverhoor, laat ik graag aan deskundigen. Maar er spelen in deze zaak nog andere dingen die hier de aandacht verdienen. Het betreft namelijk een zaak waarin de Hoge Raad reageert op een uitspraak van het EHRM: Salduz tegen Turkije (27 november 2008, NJ 2009/214 ). […]

2 reacties Lees verder →