politieke dialoog

Dialoog met eenrichtingsverkeer

door LD 24/09/2013
Thumbnail image for Dialoog met eenrichtingsverkeer

Als het Nederlandse parlement EU-voorstellen toetst, dan kan het gebruik maken van de subsidiariteitstoets of het parlementaire behandelvoorbehoud. Die instrumenten zijn in eerdere bijdragen besproken. Deze bijdrage richt zich op een derde instrument: de politieke dialoog met de Europese Commissie. Verreweg de meeste Europese voorstellen zijn afkomstig van de Commissie. Dat vloeit onder meer voort […]

Lees verder →