privacy

Staatsrecht in verkiezingstijd: is onze privacy in goede handen?

door JHG 02/03/2017
Thumbnail image for Staatsrecht in verkiezingstijd: is onze privacy in goede handen?

Vrijwel alle politieke partijen lijken onze privacy belangrijk te vinden: ze maken er een speerpunt van in hun verkiezingsprogramma’s. Ze zijn het erover eens dat bedrijven (vooral banken!) beter gecontroleerd moeten worden om misbruik en ‘uitbuiting’ van gegevens te voorkomen. Veel minder eenstemmigheid is er als het gaat om gegevensverzameling door de overheid. Denk aan […]

Lees verder →

Geen ID op de sabbat

door CM 02/03/2013
Thumbnail image for Geen ID op de sabbat

Vorig jaar februari bepaalde de kantonrechter te Den Haag dat een orthodox-joodse man die zich niet kon legitimeren, moest worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Het was vrijdag 8 oktober 2010, vermoedelijk vlak na zonsondergang, en de sabbat was al begonnen. Op grond van zijn orthodoxe geloof mocht de man op deze rustdag niets anders bij […]

4 reacties Lees verder →

Geef mij mijn medische gegevens terug!

door SvdL 30/03/2011

De Eerste Kamer heeft het Elektronisch Patiëntendossier geblokkeerd. Minister Schippers van Volksgezondheid kreeg de handen in de Senaat er niet voor op elkaar. De veiligheidsrisico’s wegen zwaarder dan de veronderstelde winst die kennisdeling tussen behandelaars oplevert. Daarmee is echter geen einde gekomen met het opslaan van medische gegevens in da cloud. Want dat gebeurt nog […]

2 reacties Lees verder →

Donner en het recht op inlichtingen

door GB 24/03/2011

‘Privé’ is booming in het parlementair stelsel. Eerder probeerde Balkenende de kroonprins er al mee uit de wind te houden. Onlangs moesten de handelsbetrekkingen met Oman via de persoonlijke levenssfeer van de majesteit aan het politieke strijdgewoel onttrokken worden. En nu heeft ook Donner zich erop beroepen, in een poging het kamerlid Schouw van het lijf […]

Lees verder →

Investeringen kroonprins

door GB 31/05/2010

Tussen het verkiezingsgeweld door even wat klassiek staatsrecht op dit blog: ministeriële verantwoordelijkheid voor de kroonprins. Eind vorig jaar laaide discussie op over investeringen van onze kroonprins in Argentinië. De vaste kamercommissie appelleerde meteen bij de minister-president en verzocht hem in te gaan op alle aspecten die ook in Mozambique speelden. Balkenende was dat niet […]

3 reacties Lees verder →

Vonnis kort geding Willem Alexander en Maxima

door JAdB 28/08/2009

Een korte update: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft inmiddels vonnis gewezen terzake de vordering van Willem Alexander en Maxima, die ertoe strekte de (verdere) publicatie van een viertal foto’s die van hen op vakantie zijn gemaakt te verbieden. De vordering is toegewezen. De rechtbank overweegt: Aan eisers komt ook tijdens privé-optreden in de […]

2 reacties Lees verder →