Rechtspraak

Lachen met de rechter

door LD 06/05/2013
Thumbnail image for Lachen met de rechter

Binnen iedere beroepsgroep heb je ze wel: mensen die zijn gezegend met een uitzonderlijk sterk gevoel voor humor. Rechter Fred Biery, chief judge van het United States District Court for the Western District of Texas, is zo iemand. Zijn humor blijft niet beperkt tot de kantine en de raadkamer, maar komt ook tot uitdrukking in […]

3 reacties Lees verder →

Nu ook al geen wettelijke grondslag voor aanspreektitel rechters!

door LD 21/02/2013
Thumbnail image for Nu ook al geen wettelijke grondslag voor aanspreektitel rechters!

Recentelijk schreef ik op dit weblog een stukje over de aanspreektitel van de vrouw van onze toekomstige Koning, de Wet lidmaatschap koninklijk huis uit 2002 en de vraag of deze wet in de weg staat aan het verlenen van de aanspreektitel ‘koningin’ aan Máxima Zorreguieta. De bijdrage leidde tot interessante reacties. Eén lezer merkte op […]

2 reacties Lees verder →

Tijdsdruk en routine zijn aanwinsten voor de rechtspraak

door IvorenToga 04/09/2012
Thumbnail image for Tijdsdruk en routine zijn aanwinsten voor de rechtspraak

Dat er in het strafrechtelijk raadkamerproces vele psychologische determinanten min of meer verscholen een rol spelen, zal geen rechter betwisten. Dat deze samenhangen met min of meer sterkere emoties, neurobiologische processen, groepsverbanden, onderlinge verhoudingen binnen een groepsproces, zal ook niemand verbazen. Waar mensen samenleven en samenwerken doen zich niet altijd inzichtelijke processen voor. Het recent […]

1 reactie Lees verder →

Papers staatsrechtdag voor promovendi en jonge juristen 2012 beschikbaar

door MD 19/06/2012

Een tijdje geleden is op dit weblog de Staatsrechtdag voor promovendi en jonge juristen 2012 aangekondigd. Inmiddels zijn de papers beschikbaar (voor abstracts van de papers zij verwezen naar de eerder geplaatste aankondiging). – Straffen: de uitvoerende macht als de nieuwe rechterlijke macht?! (Marjolein den Uijl, RUG) – Het Europees Hof voor de Rechten van […]

Lees verder →

Staatsrechtdag voor promovendi en jonge juristen 2012

door MD 20/04/2012

Datum: 21 juni 2012 Plaats: Turftorengebouw, zaal T1, Groningen (ingang aan de Uurwerkersgang, klik hier voor de locatie) Tijd: 13.30 ontvangst Aanmelding: stair@rug.nl (tot 11 juni 12 uur)   In hoeverre moet de rechter het recht vormen of dat aan de wetgever, het bestuur of zelfs maatschappelijke organisaties overlaten? Deze klassiek-staatsrechtelijke vraag staat opnieuw sterk […]

2 reacties Lees verder →

Shoarma bij de Chinees

door MN 14/02/2011

De verdeling van rechtsmacht tussen de civiele rechter en de bestuursrechter doet mij altijd denken aan een wedstrijdje vérplassen. Al geruime tijd is er in deze titanenstrijd sprake van remise: afhankelijk van het recht waarin de eiser bescherming vraagt kan de burgerlijke rechter bevoegd zijn, maar zal de eiser niet ontvankelijk zijn als hij heeft verzuimd een […]

5 reacties Lees verder →

Raad van State 2.0

door LD 23/04/2010
Thumbnail image for Raad van State 2.0

Afgelopen dinsdag nam de Eerste Kamer met algemene stemmen wetsvoorstel 30585 tot herstructurering van de Raad van State aan. Het algemene gevoelen bij de Senatoren was dat het wetsvoorstel niet denderend in elkaar stak, maar toch als een verbetering tot opzichte van de huidige wettelijke regeling moet worden gezien. Het debat en vooral de aangenomen […]

2 reacties Lees verder →