rechtsstaat

Is de rechtsstaat een linkse hobby?

door GB 15/02/2017
Thumbnail image for Is de rechtsstaat een linkse hobby?

‘Uw rechtsstaat, niet de onze!’ Met die leus protesteerden ooit krakers tegen het leegknuppelen van kraakpanden ter bescherming van het eigendomsrecht van vastgoedspeculanten. Tegenwoordig hangen de bordjes anders en lijkt de rechtsstaat van een reactionair excuus een linkse hobby geworden. ‘Rechtse plannen niet rechtsstatelijk,’ zo vatte Mr. Online het advies van de Commissie Rechtsstatelijkheid van de […]

Lees verder →

Boekreview: De rechtsstaat moet je leren

door LD 19/01/2015
Thumbnail image for Boekreview: De rechtsstaat moet je leren

Geert Corstens was tot 1 november 2014 president van de Hoge Raad. Hij is ook officier van justitie geweest en tevens voormalig hoogleraar strafrecht. Corstens kan ons dus wel iets vertellen over het belang van de rechtsstaat. In oktober vorig jaar verscheen van zijn hand een leerzaam en lezenswaardig boekje met de titel “De rechtsstaat […]

2 reacties Lees verder →

De Eerste Kamer als breekijzer voor de democratie

door Ingezonden 11/10/2013
Thumbnail image for De Eerste Kamer als breekijzer voor de democratie

Prof. dr. W.J.M. Voermans en dr. mr. G. Boogaard beweerden onlangs in de Volkskrant dat de regering en de Tweede Kamer zich schuldig maken aan “constitutioneel spelbederf”. Het gaat over een aantal belangrijke wetsvoorstellen voor de begroting die door het kabinet zijn ingediend bij de Eerste Kamer. Omdat de coalitie in dat orgaan geen meerderheid […]

7 reacties Lees verder →

Ben ik mijn broeders hoeder?

door RdG 07/09/2013
Thumbnail image for Ben ik mijn broeders hoeder?

Op het moment dat druk wordt overlegd over ingrijpen in Syrië, werd Nederland gisteren geconfronteerd met enkele zwarte bladzijden uit de geschiedenis van humanitaire interventies. Enkele nabestaanden van slachtoffers van de massamoord in Srebrenica stelden de Staat der Nederlanden aansprakelijk voor de dood van hun familieleden, en werden door de Hoge Raad in het gelijk […]

2 reacties Lees verder →

Opgeheven vinger en eigen boezem

door RdG 27/03/2013

Op 6 maart jl. stuurde minister Timmermans, samen met zijn Deense, Duitse en Finse collega’s een brief aan Commissie-voorzitter Barroso. Daarin onderstrepen zij het belang van het beschermen van het Europese project als waardengemeenschap, juist in tijden van euroscepsis en financiële malaise. Zij schrijven: ‘As you very rightly stated in your State of the Union Address, there […]

9 reacties Lees verder →

Hongarije tart EU

door JWvR 13/03/2013

Hongarije blijft de wereld tergen. Ondanks druk vanuit de EU en de VS, nam het Hongaarse parlement afgelopen maandag een pakket constitutionele amendementen aan dat volgens critici (zie hier en hier) op onderdelen op flagrante wijze in strijd is met rechtsstatelijke beginselen. Eerder was de grondwet zelf mikpunt van kritiek. Deze grondwet, die van kracht […]

3 reacties Lees verder →

Afmars van het voorstel voor een Gemeenschappelijk Kooprecht?

door RdG 27/09/2012
Thumbnail image for Afmars van het voorstel voor een Gemeenschappelijk Kooprecht?

Al jaren wordt – onder leiding van de Europese Commissie – nagedacht en onderhandeld over vorm, inhoud en wenselijkheid van één Europees systeem van contractenrecht naast de 27 nationale rechtsstelsels. Sommigen zien een volwaardig Europees Burgerlijk Wetboek gloren aan de horizon. Hesselink schreef in 2004, bij de presentatie van het Action plan on European contract law dat weliswaar […]

Lees verder →

De verjaring voorbij

door RdG 20/09/2011

Terwijl oorlogsmisdadiger Ratko Mladic nog maar net overgebracht was naar Scheveningen, werden toehoorders in het Haagse Paleis van Justitie geconfronteerd met een drama dat net zo goed in Bosnië had kunnen zijn voorgevallen. Aan de orde was echter een wat verder verleden: 9 december 1947, Rawagedeh, Indonesie. De feiten zijn inmiddels bekend. Op die dag is […]

1 reactie Lees verder →

Baudet continued

door PWdH 03/07/2011

Je kunt van hem zeggen wat je wilt, maar hij durft wel. Thierry Baudet wist zijn kwintetgenoten Wilhelmina Thomassen en Ernst Hirsch Ballin even in de verdediging te drukken met een ouwe truc: u gaat toch niet ontkennen dat er een probleem is met de legitimiteit van het Hof in Straatsburg. Om al ontkennend het vinden […]

3 reacties Lees verder →

Hirsch Ballin: De democratische rechtsstaat is er voor iedereen, of hij is er niet

door GB 15/03/2011

Hirsch Ballin sprak zich deze week in een lezing voor de KNAW uit over de positie van de PVV in de democratische rechtsstaat. Hij is voorstander van onbelemmerde deelneming aan verkiezingen. De PVV mag dus gewoon verkozen worden. Dat neemt hun bedreiging voor de rechtsstaat echter niet weg. Maar waar zit dat dan in? Je mag […]

5 reacties Lees verder →