rechtsvorming

Maatschappelijke ontwikkelingen en rechtsvorming

door FTG 07/07/2010

David Souter, oud-rechter bij het Amerikaanse Supreme Court stelde in een toespraak de vraag aan de orde of een “plain meaning” interpretatie van de Amerikaanse constitutie een realistische manier van rechtsvinding is. Hij meent van niet. De “plain meaning” interpretatie houdt in dat een rechter kijkt naar de prima-facie betekenis van de constitutie. Deze benadering […]

1 reactie Lees verder →

Rechtsvorming in de praktijk

door GB 19/05/2010

Opgepikt door Recht en Bestuur: rechtsvorming in het naamrecht. Het zeldzame aan dit geval is (ten opzichte van de door mij bestudeerde jurisprudentie ten minste) dat de rechter over de ‘grenzen van zijn rechtsvormende taak’ spreekt, en vervolgens toch tot rechtsvorming over gaat. Meestal zijn ‘rechtsvormende taak-overwegingen’ een opmaat naar een afwijzing van de vordering […]

2 reacties Lees verder →

Gemeentepils

door JU 02/04/2010

‘I believe that water is the only drink for a wise man’, tekende de Amerikaanse filosoof en romanticus Henry Thoreau in 1854 op. Voor de introductie van goedkoop bier was dat niet alleen zo for a wise man, maar ook for a poor man. En met de emancipatie kwam daar bij: a poor woman. In […]

Lees verder →

5% ontevredenheid

door GB 06/05/2009

Zoals hier eerder op het blog gesignaleerd, heeft Kortmann in zijn afscheidsrede geprobeerd om het staatsrechtelijke kleed onder de zogenaamde ‘rechtsvormende taak’ van de Hoge Raad weg te trekken. Daarbij benoemde hij specifiek de ‘Tilburgse civilisten’ als een van de aanstichters van deze even hoogdravende als buitenwettelijke noviteit van de Hoge Raad. Een van de […]

Lees verder →

De marsroute van de Kazernestraat

door GB 03/05/2009
Thumbnail image for De marsroute van de Kazernestraat

In het NJB staat deze week een interview met de nieuwe president van de Hoge Raad, waarin deze vrij openhartig zijn plannen toelicht. Hij ziet wel wat in het stroomlijnen en uitbouwen van de rechtsvorming, pardon rechtsontwikkeling, door de Hoge Raad. Dat kan door middel van selectie van zaken en middels een prejudiciële procedure die […]

Lees verder →

Rechtsvorming door de rechter

door FTG 17/03/2009

In zijn afscheidsrede van 27 februari 2009 bespreekt Tijn Kortmann onder andere het verschijnsel dat rechters zich steeds vaker een rechtsvormende taak toemeten. Zijn bespreking heeft een grotendeels afkeurende toon. De rechter moet de Trias beter in acht nemen, is zijn stelling. Ter adstructie van dit standpunt verwijst hij onder meer naar artikel 12 Wet […]

5 reacties Lees verder →